Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
XML 2k
It-Tnejn, 26 ta' April 2021 - Brussell

10. Rettifika (Artikolu 241 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-kumitat responsabbli ressaq din ir-rettifika ta' test approvat mill-Parlament Ewropew:

- Rettifika P8_TA(2019)0178(COR02) għar-Regolament (UE) 2019/787 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż, l-użu tal-ismijiet ta' xorb spirituż fil-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' oġġetti tal-ikel oħra, il-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż, l-użu ta' alkoħol etiliku u distillati ta' oriġini agrikola f'xorb alkoħoliku, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 110/2008 (ĠU L 130, 17.5.2019, p. 1) - (pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-13 ta' Marzu 2019 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament imsemmi hawn fuq P8_TA(2019)0178) - (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)) - Kumitat ENVI.

Bi qbil mal-Artikolu 241(4) tar-Regoli ta' Proċedura, din ir-rettifika titqies li tkun ġiet approvata ħlief jekk, sa mhux aktar tard minn 24 siegħa wara t-tħabbir tagħha, issir talba minn grupp politiku jew għadd ta' Membri li jilħqu tal-anqas il-limitu baxx biex jittieħed vot fuqhom.

Aġġornata l-aħħar: 1 ta' Frar 2022Avviż legali - Politika tal-privatezza