Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 2k
Luni, 26 aprilie 2021 - Bruxelles

10. Rectificare (articolul 241 din Regulamentul de procedură)

Comisia competentă a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

- Rectificarea P8_TA(2019)0178(COR02) la Regulamentul (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 (JO L 130, 17.5.2019, p. 1) - (poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 martie 2019 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus P8_TA(2019)0178) - (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)) - ENVI.

În conformitate cu articolul 241 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, rectificarea se consideră aprobată, cu excepția cazului în care, în termen de 24 de ore, un grup politic sau un număr de deputați care ating cel puțin pragul redus, solicită ca aceasta să fie supusă la vot.

Ultima actualizare: 1 februarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate