Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/0151(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A9-0120/2020

Forhandlinger :

PV 26/04/2021 - 22
CRE 26/04/2021 - 22

Afstemninger :

PV 27/04/2021 - 14

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0126

Protokol
XML 8k
Mandag den 26. april 2021 - Bruxelles

22. Oprettelse af Horisont Europa –om reglerne for deltagelse og formidling ***II - Særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovation * - Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi ***I - Strategisk innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi ***I (forhandling)
CRE

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation – og om reglerne for deltagelse og formidling og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1290/2013 og (EU) nr. 1291/2013 [07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Dan Nica (A9-0122/2021)

Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om oprettelse af særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation [08550/2019 - C9-0167/2020 - 2018/0225(CNS)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Christian Ehler (A9-0118/2021)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (omarbejdning) [COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Marisa Matias (A9-0120/2020)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om den strategiske innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for 2021-2027: Styrke Europas innovationstalent og -kapacitet [COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

Lina Gálvez Muñoz (suppleant for ordfører Dan Nica) forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Christian Ehler, Marc Botenga (suppleant for ordfører Marisa Matias) og Maria da Graça Carvalho forelagde betænkningerne.

Taler: Mariya Gabriel (medlem af Kommissionen).

Talere: Andrius Kubilius for PPE-Gruppen, Josianne Cutajar for S&D-Gruppen, og Iskra Mihaylova for Renew-Gruppen.

FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand

Talere: Elena Lizzi for ID-Gruppen, Ville Niinistö for Verts/ALE-Gruppen, Robert Roos for ECR-Gruppen, Sandra Pereira, for The Left-Gruppen, András Gyürk, løsgænger, Cristian-Silviu Buşoi, Patrizia Toia, Susana Solís Pérez, Viola Von Cramon-Taubadel, Zdzisław Krasnodębski, Jerzy Buzek, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jakop G. Dalunde, Dace Melbārde, Seán Kelly, Romana Jerković og Ivo Hristov.

Taler: Mariya Gabriel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5 i protokollen af 27.4.2021.

Meddelelse af afstemningsresultater: punkt 14 i protokollen af 27.4.2021.

Seneste opdatering: 27. juli 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik