Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/0151(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0120/2020

Debatten :

PV 26/04/2021 - 22
CRE 26/04/2021 - 22

Stemmingen :

PV 27/04/2021 - 14

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0126

Notulen
XML 8k
Maandag 26 april 2021 - Brussel

22. Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding ***II - Specifiek programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie * - Europees Instituut voor innovatie en technologie ***I - Strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie ***I (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1290/2013 en (EU) nr. 1291/2013 [07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Dan Nica (A9-0122/2021)

Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie [08550/2019 - C9-0167/2020 - 2018/0225(CNS)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Christian Ehler (A9-0118/2021)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Instituut voor innovatie en technologie (herschikking) [COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Marisa Matias (A9-0120/2020)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 2021-2027: Het innovatietalent en de innovatiecapaciteit van Europa stimuleren [COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

Lina Gálvez Muñoz (ter vervanging van rapporteur Dan Nica) licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Christian Ehler, Marc Botenga (ter vervanging van rapporteur Marisa Matias) en Maria da Graça Carvalho geven toelichting bij de verslagen.

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Andrius Kubilius, namens de PPE-Fractie, Josianne Cutajar, namens de S&D-Fractie, en Iskra Mihaylova, namens de Renew-Fractie.

VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Elena Lizzi, namens de ID-Fractie, Ville Niinistö, namens de Verts/ALE-Fractie, Robert Roos, namens de ECR-Fractie, Sandra Pereira, namens de Fractie The Left, András Gyürk, niet-fractiegebonden lid, Cristian-Silviu Buşoi, Patrizia Toia, Susana Solís Pérez, Viola Von Cramon-Taubadel, Zdzisław Krasnodębski, Jerzy Buzek, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jakop G. Dalunde, Dace Melbārde, Seán Kelly, Romana Jerković en Ivo Hristov.

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5 van de notulen van 27.4.2021.

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 14 van de notulen van 27.4.2021.

Laatst bijgewerkt op: 1 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid