Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/0151(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0120/2020

Debaty :

PV 26/04/2021 - 22
CRE 26/04/2021 - 22

Głosowanie :

PV 27/04/2021 - 14

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0126

Protokół
XML 8k
Poniedziałek, 26 kwietnia 2021 r. - Bruksela

22. Ustanowienie programu „Horyzont Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie ***II - Program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” * - Europejski Instytut Innowacji i Technologii ***I - Strategiczny plan innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) ***I (debata)
CRE

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 i (UE) nr 1291/2013 [07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Dan Nica (A9-0122/2021)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” [08550/2019 - C9-0167/2020 - 2018/0225(CNS)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Christian Ehler (A9-0118/2021)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (wersja przekształcona) [COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Marisa Matias (A9-0120/2020)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) na lata 2021–2027: wzmocnienie talentu innowacyjnego i zdolności innowacyjnych Europy [COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

Lina Gálvez Muñoz (w zastępstwie sprawozdawcy Dana Niki) przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Christian Ehler, Marc Botenga (w zastępstwie sprawozdawczyni Marisy Matias) i Maria da Graça Carvalho przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrała Mariya Gabriel (członkini Komisji).

Głos zabrali Andrius Kubilius w imieniu grupy PPE, Josianne Cutajar w imieniu grupy S&D i Iskra Mihaylova w imieniu grupy Renew.

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Elena Lizzi w imieniu grupy ID, Ville Niinistö w imieniu grupy Verts/ALE, Robert Roos w imieniu grupy ECR, Sandra Pereira w imieniu grupy The Left, András Gyürk niezrzeszony, Cristian-Silviu Buşoi, Patrizia Toia, Susana Solís Pérez, Viola Von Cramon-Taubadel, Zdzisław Krasnodębski, Jerzy Buzek, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jakop G. Dalunde, Dace Melbārde, Seán Kelly, Romana Jerković i Ivo Hristov.

Głos zabrała Mariya Gabriel.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5 protokołu z dnia 27.4.2021.

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 14 protokołu z dnia 27.4.2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 27 lipca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności