Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/0151(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A9-0120/2020

Dezbateri :

PV 26/04/2021 - 22
CRE 26/04/2021 - 22

Voturi :

PV 27/04/2021 - 14

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0126

Proces-verbal
XML 8k
Luni, 26 aprilie 2021 - Bruxelles

22. Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare ***II - Programul specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa * - Institutul European de Inovare și Tehnologie ***I - Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie ***I (dezbatere)
CRE

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1290/2013 și (UE) nr. 1291/2013 [07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Dan Nica (A9-0122/2021)

Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa [08550/2019 - C9-0167/2020 - 2018/0225(CNS)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Christian Ehler (A9-0118/2021)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare) [COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Marisa Matias (A9-0120/2020)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului și a capacității de inovare a Europei [COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

Lina Gálvez Muñoz (în locul raportorului Dan Nica) a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

Christian Ehler, Marc Botenga (în locul raportoarei Marisa Matias) și Maria da Graça Carvalho și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Mariya Gabriel (membră a Comisiei).

Au intervenit Andrius Kubilius, în numele Grupului PPE, Josianne Cutajar, în numele Grupului S&D, și Iskra Mihaylova, în numele Grupului Renew.

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

Au intervenit Elena Lizzi, în numele Grupului ID, Ville Niinistö, în numele Grupului Verts/ALE, Robert Roos, în numele Grupului ECR, Sandra Pereira, în numele Grupului The Left, András Gyürk, neafiliat, Cristian-Silviu Buşoi, Patrizia Toia, Susana Solís Pérez, Viola Von Cramon-Taubadel, Zdzisław Krasnodębski, Jerzy Buzek, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jakop G. Dalunde, Dace Melbārde, Seán Kelly, Romana Jerković și Ivo Hristov.

A intervenit Mariya Gabriel.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5 al PV din 27.4.2021.

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 14 al PV din 27.4.2021

Ultima actualizare: 27 iulie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate