Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/0151(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0120/2020

Rozpravy :

PV 26/04/2021 - 22
CRE 26/04/2021 - 22

Hlasovanie :

PV 27/04/2021 - 14

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0126

Zápisnica
XML 8k
Pondelok, 26. apríla 2021 - Brusel

22. Stanovenie programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia ***II - Osobitný program na implementáciu programu Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inováciu * - Európsky inovačný a technologický inštitút ***I - Strategický inovačný program Európskeho inovačného a technologického inštitútu ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Návrh odporúčania do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Horizont Európa –rámcový program pre výskum a inovácie, stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia a zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 a (EÚ) č. 1291/2013 [07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Dan Nica (A9-0122/2021)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie [08550/2019 - C9-0167/2020 - 2018/0225(CNS)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Christian Ehler (A9-0118/2021)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom inovačnom a technologickom inštitúte (prepracované znenie) [COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Marisa Matias (A9-0120/2020)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o strategickom inovačnom programe Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) na roky 2021 – 2027: stimulácia inovačného talentu a inovačnej kapacity Európy [COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

Lina Gálvez Muñoz (ktorou je nahradený spravodajca Dan Nica) uviedla odporúčanie do druhého čítania.

Christian Ehler, Marc Botenga (ktorým je nahradená spravodajkyňa Marisa Matias) a Maria da Graça Carvalho uviedli svoje správy

V rozprave vystúpila Mariya Gabriel (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Andrius Kubilius v mene skupiny PPE, Josianne Cutajar v mene skupiny S&D a Iskra Mihaylova v mene skupiny Renew.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Elena Lizzi v mene skupiny ID, Ville Niinistö v mene skupiny Verts/ALE, Robert Roos v mene skupiny ECR, Sandra Pereira, v mene skupiny The Left, András Gyürk – nezaradený poslanec, Cristian-Silviu Buşoi, Patrizia Toia, Susana Solís Pérez, Viola Von Cramon-Taubadel, Zdzisław Krasnodębski, Jerzy Buzek, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jakop G. Dalunde, Dace Melbārde, Seán Kelly, Romana Jerković a Ivo Hristov.

V rozprave vystúpila Mariya Gabriel.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5 zápisnice zo dňa 27.4.2021.

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 14 zápisnice zo dňa 27.4.2021.

Posledná úprava: 1. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia