Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0097(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0148/2020

Внесени текстове :

A9-0148/2020

Разисквания :

PV 14/09/2020 - 22
CRE 14/09/2020 - 22
PV 26/04/2021 - 24
CRE 26/04/2021 - 24

Гласувания :

PV 15/09/2020 - 9
PV 16/09/2020 - 12
PV 27/04/2021 - 14

Приети текстове :

P9_TA(2020)0218
P9_TA(2021)0128

Протокол
XML 5k
Понеделник, 26 април 2021 г. - Брюксел

24. Механизъм за гражданска защита на Съюза ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

Едно първоначално разискване беше проведено на 14 септември 2020 г. (точка 22 от протокола от 14.9.2020 г.).

Първоначалното гласуване беше проведено на 16 септември 2020 г. и въпросът беше отнесен до компетентната комисия за ново разглеждане с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността (точка 12 от протокола от 16.9.2020 г.).

Nikos Androulakis представи доклада.

Изказа се Мария Габриел (член на Комисията).

Изказаха се Peter Liese, от името на групата PPE, Jytte Guteland, от името на групата S&D, Nicolae Ştefănuță, от името на групата Renew, Marco Dreosto, от името на групата ID, Pietro Fiocchi, от името на групата ECR, Kateřina Konečná, от името на групата The Left, Sunčana Glavak, Sara Cerdas, Catherine Griset и Радан Кънев.

Изказа се Мария Габриел.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5 от протокола от 27.4.2021 г.

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 14 от протокола от 27.4.2021 г.

(Заседанието е прекъснато в 21.11 ч.)

Последно осъвременяване: 1 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност