Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0097(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0148/2020

Teksty złożone :

A9-0148/2020

Debaty :

PV 14/09/2020 - 22
CRE 14/09/2020 - 22
PV 26/04/2021 - 24
CRE 26/04/2021 - 24

Głosowanie :

PV 15/09/2020 - 9
PV 16/09/2020 - 12
PV 27/04/2021 - 14

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0218
P9_TA(2021)0128

Protokół
XML 4k
Poniedziałek, 26 kwietnia 2021 r. - Bruksela

24. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

Pierwsza debata odbyła się w dniu 14 września 2020 r. (pkt 22 protokołu z dnia 14.9.2020).

Pierwsze głosowanie odbyło się w dniu 16 września 2020 r., po czym sprawa została odesłana do właściwej komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu (pkt 12 protokołu z dnia 16.9.2020).

Nikos Androulakis przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Mariya Gabriel (członkini Komisji).

Głos zabrali Peter Liese w imieniu grupy PPE, Jytte Guteland w imieniu grupy S&D, Nicolae Ştefănuță w imieniu grupy Renew, Marco Dreosto w imieniu grupy ID, Pietro Fiocchi w imieniu grupy ECR, Kateřina Konečná w imieniu grupy The Left, Sunčana Glavak, Sara Cerdas, Catherine Griset i Radan Kanev.

Głos zabrała Mariya Gabriel.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5 protokołu z dnia 27.4.2021.

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 14 protokołu z dnia 27.4.2021

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 21.11.)

Ostatnia aktualizacja: 1 lutego 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności