Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2548(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000023/2021 (B9-0010/2021)

Συζήτηση :

PV 26/04/2021 - 26
CRE 26/04/2021 - 26

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
XML 7k
Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 - Βρυξέλλες

26. Προστασία του εδάφους (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000024/2021 που κατέθεσαν οι Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra και Idoia Villanueva Ruiz, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφαλείας των Τροφίμων προς το Συμβούλιο: Προστασία του εδάφους (B9-0011/2021)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000023/2021 που κατέθεσαν οι Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra και Idoia Villanueva Ruiz, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφαλείας των Τροφίμων προς την Επιτροπή: Προστασία του εδάφους (B9-0010/2021)

Ο Martin Hojsík αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Οι Ana Paula Zacarias (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Virginijus Sinkevičius (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Pernille Weiss, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jérémy Decerle, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Manuela Ripa, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Idoia Villanueva Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Alexander Bernhuber, Deirdre Clune και Peter Liese.

Παρεμβαίνουν οι Virginijus Sinkevičius και Ana Paula Zacarias.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra και Idoia Villanueva Ruiz, εξ ονόματος της επιτροπής ENVI, σχετικά με την προστασία του εδάφους (2021/2548(RSP)) (B9-0221/2021).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2021 (τροπολογίεςσημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2021 (τελική ψηφοφορία).

Τελευταία ενημέρωση: 1 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου