Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/0272(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0149/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0149/2020

Συζήτηση :

PV 26/04/2021 - 27
CRE 26/04/2021 - 27

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2021 - 2
PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0142

Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 - Βρυξέλλες

27. Πολυετές σχέδιο διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1936/2001, (ΕΕ) 2017/2107 και (ΕΕ) 2019/833 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

Ο Giuseppe Ferrandino παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Virginijus Sinkevičius (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Gabriel Mato, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Clara Aguilera, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Rosanna Conte, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Caroline Roose, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dino Giarrusso, μη εγγεγραμμένος, Isabel Carvalhais, Annalisa Tardino και Manuel Pizarro.

Παρεμβαίνει ο Virginijus Sinkevičius.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2021 (τροπολογίεςσημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2021 (τελική ψηφοφορία).

Τελευταία ενημέρωση: 1 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου