Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 - Βρυξέλλες

28. Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 118 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11ης Μαρτίου 2021)

επιτροπή AFET

- Σχέσεις ΕΕ-Ινδίας (2021/2023(INI))

Τελευταία ενημέρωση: 1 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου