Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 26. aprill 2021 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 4.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 5.Parlamendiliikmele antud ülesande ühitatavuse läbivaatamine
 6.Loomade kaitset vedamise ajal käsitleva uurimiskomisjoni mandaadi pikendamine
 7.Parlamendi koosseis
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Nõukogu esimese lugemise seisukohad
 10.Parandus (kodukorra artikkel 241)
 11.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 6)
 12.Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71)
 13.Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 72)
 14.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allkirjastamine (kodukorra artikkel 79)
 15.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 16.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 17.Esitatud dokumendid
 18.Tööplaan
 19.Euroopa Ülemkogu 25. ja 26. märtsi 2021. aasta kohtumise järeldused - 6. aprillil toimunud ELi ja Türgi kõrgetasemelise kohtumise tulemused (arutelu)
 20.Hääletus
 21.Euroopa Ülemkogu 25. ja 26. märtsi 2021. aasta kohtumise järeldused - 6. aprillil toimunud ELi ja Türgi kõrgetasemelise kohtumise tulemused (arutelu jätkamine)
 22.Raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine ***II - Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm * - Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut ***I - Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi strateegiline innovatsioonikava ***I (arutelu)
 23.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 24.Liidu elanikkonnakaitse mehhanism ***I (arutelu)
 25.Istungi jätkamine
 26.Mullakaitse (arutelu)
 27.Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude majandamise mitmeaastane kava ***I (arutelu)
 28.Otsused algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 118)
 29.Selgitused hääletuse kohta
 30.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 31.Järgmise istungi päevakord
 32.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (197 kb) Kohalolijate nimekiri (45 kb) Hääletustulemused (779 kb) Nimelise hääletuse tulemused (983 kb) 
 
Protokoll (197 kb) Kohalolijate nimekiri (45 kb) Hääletustulemused (779 kb) Nimelise hääletuse tulemused (983 kb) 
 
Protokoll (80 kb) Kohalolijate nimekiri (12 kb) Hääletustulemused (162 kb) Nimelise hääletuse tulemused (50 kb) 
 
Protokoll (321 kb) Kohalolijate nimekiri (77 kb) Hääletustulemused (435 kb) Nimelise hääletuse tulemused (234 kb) 
Viimane päevakajastamine: 27. juuli 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika