Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Pirmadienis, 2021 m. balandžio 26 d. - Briuselis
 1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Ankstesnių plenarinių posėdžių protokolų tvirtinimas
 4.Prašymas atšaukti imunitetą
 5.Parmalento nariui suteiktų įgaliojimų atitikties tikrinimas
 6.Tyrimo komiteto transportuojamų gyvūnų apsaugos klausimais įgaliojimų pratęsimas
 7.Parlamento sudėtis
 8.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 9.Per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos
 10.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 241 straipsnis)
 11.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalis)
 12.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnis)
 13.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Taryboje (Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnis)
 14.Teisės aktų, priimtų pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 79 straipsnis)
 15.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 16.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 17.Gauti dokumentai
 18.Darbų programa
 19.2021 m. kovo 25–26 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados. ES ir Turkijos balandžio 6 d. aukšto lygio susitikimo rezultatai (diskusijos)
 20.Balsavimas
 21.2021 m. kovo 25–26 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados. ES ir Turkijos balandžio 6 d. aukšto lygio susitikimo rezultatai (diskusijų tęsinys)
 22.Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas ***II . Specialioji programa, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ *. Europos inovacijos ir technologijos institutas ***I. Europos inovacijos ir technologijos instituto strateginė inovacijų darbotvarkė ***I (diskusijos)
 23.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 24.Sąjungos civilinės saugos mechanizmas ***I (diskusijos)
 25.Posėdžio atnaujinimas
 26.Dirvožemio apsauga (diskusijos)
 27.Daugiametis rytų Atlanto ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių valdymo planas ***I (diskusijos)
 28.Sprendimai rengti pranešimus savo iniciatyva
 29.Paaiškinimai dėl balsavimo
 30.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 31.Kito posėdžio darbotvarkė
 32.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (200 kb) Dalyvių sąrašas (45 kb) Balsavimo rezultatai (790 kb) Vardinis balsavimas (983 kb) 
 
Protokolas (200 kb) Dalyvių sąrašas (45 kb) Balsavimo rezultatai (790 kb) Vardinis balsavimas (983 kb) 
 
Protokolas (82 kb) Dalyvių sąrašas (12 kb) Balsavimo rezultatai (183 kb) Vardinis balsavimas (43 kb) 
 
Protokolas (312 kb) Dalyvių sąrašas (77 kb) Balsavimo rezultatai (478 kb) Vardinis balsavimas (236 kb) 
Atnaujinta: 2022 m. vasario 1 d.Teisinė informacija - Privatumo politika