Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Maandag 26 april 2021 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 4.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 5.Beoordeling van de verenigbaarheid van een aan een lid opgedragen taak
 6.Verlenging van het mandaat van de Enquêtecommissie bescherming van dieren tijdens het vervoer
 7.Samenstelling Parlement
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 10.Rectificatie (artikel 241 van het Reglement)
 11.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 6, van het Reglement)
 12.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement)
 13.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van de Raad (artikel 72 van het Reglement)
 14.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)
 15.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 16.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 17.Ingekomen stukken
 18.Regeling van de werkzaamheden
 19.Conclusies van de vergadering van de Europese Raad van 25 en 26 maart 2021 - Resultaat van de bijeenkomst op hoog niveau tussen de EU en Turkije op 6 april (debat)
 20.Stemming
 21.Conclusies van de vergadering van de Europese Raad van 25 en 26 maart 2021 - Resultaat van de bijeenkomst op hoog niveau tussen de EU en Turkije op 6 april (voortzetting van het debat)
 22.Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding ***II - Specifiek programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie * - Europees Instituut voor innovatie en technologie ***I - Strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie ***I (debat)
 23.Samenstelling commissies en delegaties
 24.Uniemechanisme voor civiele bescherming ***I (debat)
 25.Hervatting van de vergadering
 26.Bodembescherming (debat)
 27.Meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee ***I (debat)
 28.Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 118 van het Reglement)
 29.Stemverklaringen
 30.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 31.Agenda van de volgende vergadering
 32.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (208 kb) Presentielijst (45 kb) Stemmingsuitslagen (783 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (983 kb) 
 
Notulen (208 kb) Presentielijst (45 kb) Stemmingsuitslagen (783 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (983 kb) 
 
Notulen (81 kb) Presentielijst (12 kb) Stemmingsuitslagen (166 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (46 kb) 
 
Notulen (322 kb) Presentielijst (76 kb) Stemmingsuitslagen (436 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (236 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 1 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid