Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Luni, 26 aprilie 2021 - Bruxelles
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea lucrărilor ședinței
 3.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente
 4.Cerere de ridicare a imunității
 5.Examinarea compatibilității unei misiuni care îi este încredințată unui deputat
 6.Prelungirea mandatului Comisiei de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului
 7.Componența Parlamentului
 8.Componența comisiilor și delegațiilor
 9.Pozițiile Consiliului în prima lectură
 10.Rectificare (articolul 241 din Regulamentul de procedură)
 11.Acte delegate [articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 12.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 71 din Regulamentul de procedură)
 13.Negocieri înaintea primei lecturi a Consiliului (articolul 72 din Regulamentul de procedură)
 14.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 79 din Regulamentul de procedură)
 15.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 16.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 17.Depunere de documente
 18.Ordinea lucrărilor
 19.Concluziile reuniunii Consiliului European din 25-26 martie 2021 - Rezultatul reuniunii la nivel înalt dintre UE și Turcia din 6 aprilie (dezbatere)
 20.Sesiune de votare
 21.Concluziile reuniunii Consiliului European din 25-26 martie 2021 - Rezultatul reuniunii la nivel înalt dintre UE și Turcia din 6 aprilie (continuarea dezbaterii)
 22.Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare ***II - Programul specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa * - Institutul European de Inovare și Tehnologie ***I - Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie ***I (dezbatere)
 23.Componența comisiilor și delegațiilor
 24.Mecanismul de protecție civilă al Uniunii ***I (dezbatere)
 25.Reluarea ședinței
 26.Protecția solului (dezbatere)
 27.Plan multianual de gestionare pentru tonul roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană ***I (dezbatere)
 28.Decizii de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă
 29.Explicații privind votul
 30.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 31.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 32.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (205 kb) Listă de prezență (45 kb) Rezultatele voturilor (791 kb) Voturi prin apel nominal (983 kb) 
 
Proces-verbal (205 kb) Listă de prezență (45 kb) Rezultatele voturilor (791 kb) Voturi prin apel nominal (983 kb) 
 
Proces-verbal (82 kb) Listă de prezență (12 kb) Rezultatele voturilor (172 kb) Voturi prin apel nominal (47 kb) 
 
Proces-verbal (317 kb) Listă de prezență (77 kb) Rezultatele voturilor (471 kb) Voturi prin apel nominal (236 kb) 
Ultima actualizare: 1 februarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate