Indiċi 
Minuti
XML 202kPDF 328kWORD 83k
It-Tnejn, 26 ta' April 2021 - Brussell
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduti preċedenti
 4.Talba għat-tneħħija tal-immunità
 5.Eżami tal-kompatibilità ta' missjoni fdata lil Membru
 6.Estensjoni tal-mandat tal-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-Protezzjoni tal-Annimali waqt it-Trasport
 7.Kompożizzjoni tal-Parlament
 8.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 9.Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-ewwel qari
 10.Rettifika (Artikolu 241 tar-Regoli ta' Proċedura)
 11.Atti delegati (Artikolu 111(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 12.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 71 tar-Regoli ta' Proċedura)
 13.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Kunsill (Artikolu 72 tar-Regoli ta' Proċedura)
 14.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 79 tar-Regoli ta' Proċedura)
 15.Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 16.Mistoqsijiet għal tweġiba orali (tressiq)
 17.Dokumenti mressqa
 18.Ordni tal-ħidma
 19.Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-25 u s-26 ta' Marzu 2021 - L-eżitu tal-laqgħa ta' livell għoli tas-6 ta' April bejn l-UE u t-Turkija (dibattitu)
 20.Sessjoni ta' votazzjonijiet
 21.Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-25 u s-26 ta' Marzu 2021 - L-eżitu tal-laqgħa ta' livell għoli tas-6 ta' April bejn l-UE u t-Turkija (tkomplija tad-dibattitu)
 22.L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – stabbiliment tar-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu ***II - Programm Speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni * - L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija ***I - L-Aġenda Strateġika ta' Innovazzjoni tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija ***I (dibattitu)
 23.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 24.Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili ***I (dibattitu)
 25.Tkomplija tas-seduta
 26.Protezzjoni tal-ħamrija (dibattitu)
 27.Pjan ta' ġestjoni pluriennali għat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran ***I (dibattitu)
 28.Deċiżjoni biex jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja
 29.Spjegazzjonijiet tal-vot
 30.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 31.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 32.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Is-sessjoni li ġiet interrotta nhar il-Ħamis 25 ta' Marzu 2021 tkompliet.


2. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.00.


3. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduti preċedenti

Il-Minuti tas-seduti tad-dati 24 ta' Marzu 2021 u 25 ta' Marzu 2021 ġew approvati.


4. Talba għat-tneħħija tal-immunità

L-awtoritajiet Belġjani kompetenti ressqu talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Fulvio Martusciello bil-għan li jressquh quddiem il-qorti tal-pulizija.

Skont l-Artikolu 9(1) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba ġiet irriferuta lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI.


5. Eżami tal-kompatibilità ta' missjoni fdata lil Membru

Waqt il-laqgħa tiegħu tad-data 22 ta' April 2021, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali pproċeda, b'konformità mal-Artikolu 4(5) tar-Regoli ta' Proċedura, bl-eżami tal-kompatibilità mal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 tal-missjoni temporanja fdata mill-Prim Ministru ta' Franza lil Ilana Cicurel dwar l-Ewropa u s-sistema edukattiva Franċiża, u ddeċieda li kienet compatible mal-Att.


6. Estensjoni tal-mandat tal-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-Protezzjoni tal-Annimali waqt it-Trasport

Il-President għarraf li l-Konferenza tal-Presidenti, waqt il-laqgħa tagħha tat-22 ta' April 2021, approvat it-talba tal-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-Protezzjoni tal-Annimali waqt it-Trasport biex il-mandat tiegħu jerġa' jiġi estiż bi tliet xhur.

Din l-estensjoni l-ġdida hija meħtieġa sabiex il-Kumitat ta' Inkjesta jkun jista' jwettaq bis-sħiħ il-mandat tiegħu kif adottat mill-Parlament fid-19 ta' Ġunju 2020 (punt 6 tal-Minuti tad-data 19.6.2020).

Jekk ma titressaq l-ebda oġġezzjoni fi żmien 24 siegħa wara dan l-avviż, din l-estensjoni se titqies approvata. F'każ kuntrarju, jittieħed vot dwarha.


7. Kompożizzjoni tal-Parlament

Derk Jan Eppink u Kati Piri ġew eletti Membri tal-Parlament Nazzjonali tan-Netherlands b'effett mill-31 ta' Marzu 2021.

Il-Parlament ħa nota li, bi qbil mal-Artikolu 7(2) tal-Att dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett, din il-kariga hija inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew u, bi qibl mal-Artikolu 4(1) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, ikkonstata l-vakanza tas-siġġu tiegħu li tiddekorri mill-31 ta' Marzu 2021.

L-awtoritajiet kompetenti Netherlandiżi kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Michiel Hoogeveen u ta' Thijs Reuten li tiddekorri mill-15 ta' April 2021 minflok Derk Jan Eppink u ta' Kati Piri, rispettivament.

Il-Parlament ħa nota tal-elezzjoni tagħhom.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tagħhom jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Michiel Hoogeveen u Thijs Reuten jieħdu posthom fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u jgawdu mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel ikunu għamlu d-dikjarazzjoni li huma ma għandhom ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


8. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva mill-gruppi S&D, Renew u Verts/ALE d-deċiżjonijiet li ġejjin li jimmodifikaw il-kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet:

Kumitat AFET: Thijs Reuten

Kumitat PETI: Andrus Ansip ma baqax membru

Kumitat Speċjali dwar l-Indħil Barrani fil-Proċessi Demokratiċi kollha fl-Unjoni Ewropea, inkluża d-Diżinformazzjoni: Radka Maxová

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Moldova: Radka Maxová

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Maċedonja ta' Fuq: Thijs Reuten

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana: Alexandra Geese

Dawn id-deċiżjonijiet jibda jkollhom effett mid-data tal-lum.


9. Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-ewwel qari

Il-President ħabbar, skont l-Artikolu 63(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li rċieva mingħand il-Kunsill il-pożizzjonijiet li ġejjin, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottahom, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb li jiġi adottat regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi programm għas-suq intern, għall-kompetittività tal-intrapriżi, inkluż l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, għall-qasam tal-pjanti, l-annimali, l-ikel u l-għalf, u għall-istatistika Ewropea (Programm tas-Suq Uniku) u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 99/2013, (UE) Nru 1287/2013, (UE) Nru 254/2014 u (UE) Nru 652/2014 - Adottat mill-Kunsill fit-13 ta' April 2021 (14281/1/2020 - COM(2021)0218 - C9-0133/2021 - 2018/0231(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO;

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb li jiġi adottat regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm Ewropa Kreattiva (2021 - 2027) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1295/2013 - Adottata mill-Kunsill fit-13 ta' April 2021 (14146/1/2020 - COM(2021)0184 - C9-0134/2021 - 2018/0190(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: CULT;

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Erasmus+: il-Programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni u taħriġ, żgħażagħ u sport u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013 - Adottata mill-Kunsill fit-13 ta' April 2021 (14148/1/2020 - COM(2021)0187 - C9-0135/2021 - 2018/0191(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: CULT;

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb li jiġi adottat regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi programm ta' skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar għall-perjodu 2021-2027 (il-'programm Pericles IV'), u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 331/2014 - Adottata mill-Kunsill fit-13 ta' April 2021 (06164/1/2021 - COM(2021)0179 - C9-0137/2021 - 2018/0194(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE;

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm dwar il-Ġustizzja u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1382/2013 - Adottata mill-Kunsill fid-19 ta' April 2021 (06834/1/2020 - COM(2021)0214 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: JURI, LIBE;

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb li jiġi adottat Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni għall-Ħaddiema Ssensjati (FEG) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1309/2013 - Adottata mill-Kunsill fid-19 ta' April 2021 (05532/1/2021 - COM(2021)0196 - C9-0139/2021 - 2018/0202(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: EMPL;

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb li jiġi adottat regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm Spazjali tal-Unjoni u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 912/2010, (UE) Nru 1285/2013 u (UE) Nru 377/2014 u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE - Adottata mill-Kunsill fid-19 ta' April 2021 (14312/1/2020 - COM(2021)0208 - C9-0140/2021 - 2018/0236(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE;

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb li jiġi adottat regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u li jħassar ir-Regolamenti (UE) 2018/1475 u (UE) Nru 375/2014 - Adottata mill-Kunsill fl-20 ta' April 2021 (14153/1/2020 - COM(2021)0210 - C9-0143/2021 - 2018/0230(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: CULT;

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm dwar iċ-Ċittadini, l-Ugwaljanza, id-Drittijiet u l-Valuri u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1381/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 390/2014 – Adottata mill-Kunsill fid-19 ta' April 2021 (06833/1/2020 - COM(2021)0216 - C9-0144/2021 - 2018/0207(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE.

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjonijiet tiegħu jiddekorri għalhekk minn għada, 27 ta' April 2021.

Il-President għarraf li r-rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari dwar il-fajls li ġejjin se jiddaħħlu fl-aġenda ta' din is-sessjoni, bil-kundizzjoni li jiġu approvati mill-Kumitati kompetenti rispettivi:

- ir-Regolament dwar il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) 2021-2027 (2018/0202(COD));

- ir-Regolament li jistabbilixxi l-Programm Ċittadini, Ugwaljanza, Drittijiet u Valuri 2021-2027 (2018/0207(COD));

- ir-Regolament li jistabbilixxi l-Programm Ġustizzja 2021-2027 (2018/0208(COD));

- ir-Regolament li jistabbilixxi l-Programm spazjali tal-Unjoni u tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali (2018/0236(COD));

- ir-Rregolament li jistabbilixxi l-Programm għas-suq intern, għall-kompetittività tal-intrapriżi, inkluż l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, għall-qasam tal-pjanti, l-annimali, l-ikel u l-għalf, u għall-istatistika Ewropea (Programm għas-Suq Uniku) 2021-2027 (2018/0231(COD)).


10. Rettifika (Artikolu 241 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-kumitat responsabbli ressaq din ir-rettifika ta' test approvat mill-Parlament Ewropew:

- Rettifika P8_TA(2019)0178(COR02) għar-Regolament (UE) 2019/787 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż, l-użu tal-ismijiet ta' xorb spirituż fil-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' oġġetti tal-ikel oħra, il-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż, l-użu ta' alkoħol etiliku u distillati ta' oriġini agrikola f'xorb alkoħoliku, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 110/2008 (ĠU L 130, 17.5.2019, p. 1) - (pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-13 ta' Marzu 2019 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament imsemmi hawn fuq P8_TA(2019)0178) - (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)) - Kumitat ENVI.

Bi qbil mal-Artikolu 241(4) tar-Regoli ta' Proċedura, din ir-rettifika titqies li tkun ġiet approvata ħlief jekk, sa mhux aktar tard minn 24 siegħa wara t-tħabbir tagħha, issir talba minn grupp politiku jew għadd ta' Membri li jilħqu tal-anqas il-limitu baxx biex jittieħed vot fuqhom.


11. Atti delegati (Artikolu 111(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

B'konformità mal-Artikolu 111(6) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għarraf lill-President tal-Parlament li ma tqajmet l-ebda oġġezzjoni kontra:

- ir-rakkomandazzjoni tal-Kumitat ENVI li ma ssir ebda oġġezzjoni għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni tal-24 ta’ Marzu 2021 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1234/2008 li jikkonċerna l-eżami ta' varjazzjonijiet fit-termini tal-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq tal-prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u tal-prodotti mediċinali veterinarji (C(2021)01603 - 2021/2616(DEA)) (B9-0226/2021).

Jekk ma titressaq l-ebda oġġezzjoni minn grupp politiku jew għadd ta' Membri li jilħqu tal-anqas il-limitu baxx fi żmien 24 siegħa wara t-tħabbir fil-plenarja, din ir-rakkomandazzjoni għandha titqies bħala approvata. Jekk dan ma jkunx il-każ, ir-rakkomandazzjoni titressaq għal votazzjoni.


12. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 71 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar id-deċiżjoni tal-Kumitat EMPL li jidħol f'negozjati interistituzzjonali f'konformità mal-Artikolu 71 tar-Regoli ta' Proċedura, abbażi tar-rapport li ġej:

- Kumitat EMPL: proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/37/KE dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol (COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD)) – Rapporteur: Rapporteure: Stefania Zambelli (A9-0114/2021).

F'konformità mal-Artikolu 71(2) tar-Regoli ta' Proċedura, għadd ta' Membri jew grupp politiku jew gruppi politiċi li jilħqu tal-anqas il-limitu medju jistgħu jitolbu bil-miktub, qabel nofsillejl ta' għada t-Tlieta 27 ta' April 2021, li d-deċiżjoni għal dħul f'negozjati jittieħed vot fuqha.

In-negozjati jistgħu jibdew fi kwalunkwe ħin wara li tkun għaddiet din l-iskadenza jekk ma tkun tressqet l-ebda talba għal votazzjoni fil-Parlament dwar id-deċiżjoni meħuda għal dħul f'negozjati.


13. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Kunsill (Artikolu 72 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar li, skont l-Artikolu 72 tar-Regoli ta' Proċedura, il-Kumitat ENVI ddeċieda li jidħlu f'negozjati interistituzzjonali, abbażi tal-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari li ġejjin:

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa u li jemenda d-Direttiva 2011/24/UE (COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) – pożizzjoni fl-ewwel qari P8_TA(2018)0369.

Din l-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari tikkostitwixxi l-mandat għan-negozjati.


14. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 79 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President għarraf li, flimkien mal-President tal-Kunsill, mill-interruzzjoni tas-sessjoni tal-25 ta' Marzu 2021 iffirma l-atti li ġejjin adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja:

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm dwar il-Ġustizzja u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1382/2013 (00024/2021/LEX - C9-0151/2021 - 2018/0208(COD));

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm Spazjali tal-Unjoni u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 912/2010, (UE) Nru 1285/2013 u (UE) Nru 377/2014 u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE (00021/2021/LEX - C9-0150/2021 - 2018/0236(COD)).

Il-President għarraf li, flimkien mal-President tal-Kunsill, matul il-ġimgħa kien se jiffirma l-atti li ġejjin adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja::

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni għall-Ħaddiema Ssensjati (FEG) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1309/2013 (00022/2021/LEX - C9-0149/2021 - 2018/0202(COD));

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm dwar iċ-Ċittadini, l-Ugwaljanza, id-Drittijiet u l-Valuri u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1381/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 390/2014 (00023/2021/LEX - C9-0148/2021 - 2018/0207(COD));

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-indirizzar tad-disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku online (00019/2021/LEX - C9-0142/2021 - 2018/0331(COD));

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm tal-Unjoni Kontra l-Frodi u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 250/2014 (00020/2021/LEX - C9-0141/2021 - 2018/0211(COD));

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi programm għas-suq intern, għall-kompetittività tal-intrapriżi, inkluż l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, għall-qasam tal-pjanti, l-annimali, l-ikel u l-għalf, u għall-istatistika Ewropea (Programm tas-Suq Uniku) u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 99/2013, (UE) Nru 1287/2013, (UE) Nru 254/2014 u (UE) Nru 652/2014 (00018/2021/LEX - C9-0136/2021 - 2018/0231(COD));

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta' aġġustamenti għall-qafas ta' titolizzazzjoni bħala appoġġ għall-irkupru ekonomiku b'reazzjoni għall-kriżi tal-COVID-19 (00073/2020/LEX - C9-0131/2021 - 2020/0156(COD));

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2017/2402 li jistabbilixxi qafas ġenerali għat-titolizzazzjoni u li joħloq qafas speċifiku għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata biex jgħin l-irkupru mill-kriżi tal-COVID-19 (00070/2020/LEX - C9-0130/2021 - 2020/0151(COD));

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm Ewropa Diġitali u li jħassar id-Deċiżjoni (UE) 2015/2240 (00013/2021/LEX - C9-0124/2021 - 2018/0227(COD));

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni dwar il-Klima (LIFE), u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1293/2013 (00014/2021/LEX - C9-0121/2021 - 2018/0209(COD));

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Orizzont Ewropa - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni, li jistabbilixxi r-regoli tiegħu għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni, u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 1290/2013 u (UE) Nru 1291/2013 (00012/2021/LEX - C9-0119/2021 - 2018/0224(COD));

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond Ewropew għad-Difiża u li jħassar ir-Regolament (UE) 2018/1092 (00011/2021/LEX - C9-0118/2021 - 2018/0254(COD));

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet u l-obbligi tal-passiġġieri tal-ferroviji (riformulazzjoni) (00010/2021/LEX - C9-0103/2021 - 2017/0237(COD)).


15. Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjonijiet mill-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda fir-rigward tal-pożizzjonijiet u tar-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjonijiet parzjali ta' Novembru I 2020 u Frar 2021 huma disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament.


16. Mistoqsijiet għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsijiet li ġejjin b'talba għal tweġiba orali segwita minn dibattitu ddaħħlu fl-aġenda (Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura):

- O-000023/2021 imressqa minn Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra u Idoia Villanueva Ruiz, f'isem il- Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel lill-Kummissjoni: Protezzjoni tal-ħamrija (B9-0010/2021);

- O-000024/2021 imressqa minn Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra u Idoia Villanueva Ruiz,f'isem il- Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, lill-Kunsill: Protezzjoni tal-ħamrija (B9-0011/2021);

- O-000025/2021 imressqa minn Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska u Sandra Pereira, f'isem il- Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, lill-Kunsill: Garanzija Ewropea għat-Tfal (B9-0012/2021);

- O-000026/2021 imressqa minn Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska u Sandra Pereira, f'isem il- Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, lill-Kummissjoni: Garanzija Ewropea għat-Tfal (B9-0013/2021).


17. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) minn istituzzjonijiet oħra

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Greċja u lil Franza b'rabta ma' diżastri naturali u lill-Albanija, lill-Awstrija, lill-Belġju, lill-Kroazja, liċ-Ċekja, lill-Estonja, lil Franza, lill-Ġermanja, lill-Greċja, lill-Ungerija, lill-Irlanda, lill-Italja, lil-Latvja, lil-Litwanja, lil-Lussemburgu, lill-Montenegro, lill-Portugall, lir-Rumanija, lis-Serbja, lil Spanja fir-rigward ta' emerġenza tas-saħħa pubblika (COM(2021)0201 - C9-0117/2021 - 2021/0077(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Korea dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru (05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE))

irriferut

responsabbli :

TRAN

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni wara applikazzjoni mill-Estonja – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism (COM(2021)0151 - C9-0127/2021 - 2021/0076(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE fir-rigward ta' eżenzjonijiet fuq importazzjonijiet u fuq ċerti provvisti, fir-rigward ta' miżuri tal-Unjoni fl-interess pubbliku (COM(2021)0181 - C9-0132/2021 - 2021/0097(CNS))

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni applikabbli fiż-Żona tal-Konvenzjoni dwar is-Sajd fil-Punent tal-Paċifiku u l-Paċifiku Ċentrali u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 520/2007 (COM(2021)0198 - C9-0153/2021 - 2021/0103(COD))
F'konformità mal-Artikolu 145(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

ENVI

- Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea, minn naħa waħda, u l-Gvern ta' Greenland u l-Gvern tad-Danimarka, min-naħa l-oħra, u l-Protokoll ta' implimentazzjoni tiegħu (06566/2021 - C9-0154/2021 - 2021/0037(NLE))

irriferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

BUDG

2) mill-kumitati parlamentari

2.1) rapporti

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni u n-Norveġja rigward il-modifika ta' konċessjonijiet dwar il-kwoti tariffarji kollha inklużi fl-Iskeda CLXXV tal-UE bħala konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea (10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Jörgen Warborn (A9-0035/2021)

- Rapport dwar l-effetti tat-tibdil fil-klima fuq id-drittijiet tal-bniedem u r-rwol tad-difensuri tal-ambjent f'din il-kwistjoni (2020/2134(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima I – Il-Parlament Ewropew (COM(2020)0288[[02]] - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

- Rapport dwar ir-rieżami tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (2020/2087(INI)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Younous Omarjee (A9-0052/2021)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Honduras dwar l-infurzar tal-liġi u t-tmexxija fis-settur forestali u l-kummerċ ta' prodotti tal-injam lejn l-Unjoni Ewropea (12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Karin Karlsbro (A9-0053/2021)

- Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Honduras dwar l-infurzar tal-liġi u t-tmexxija fis-settur forestali u l-kummerċ ta' prodotti tal-injam lejn l-Unjoni Ewropea (2020/0157M(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni (COM(2020)0288[[07]] - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Alin Mituța (A9-0055/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (COM(2020)0288[[03]] - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Pascal Durand (A9-0056/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (COM(2020)0288[[06]] - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

- *** Rapport interim dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 168/2007 li jistabbilixxi Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (2020/0112R(APP)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Lukas Mandl (A9-0058/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri (COM(2020)0288[[05]] - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

- Rapport dwar il-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem u l-politika barranija tal-UE dwar il-migrazzjoni (2020/2116(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Tineke Strik (A9-0060/2021)

- Rapport dwar strateġija Ewropea għall-integrazzjoni tas-sistemi tal-enerġija (2020/2241(INI)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (COM(2020)0288[[10]] - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Alin Mituța (A9-0063/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (COM(2020)0288[[04]] - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew (COM(2020)0288[[08]] - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

- Rapport dwar l-impatti tar-regoli tal-UE fuq il-moviment liberu tal-ħaddiema u tas-servizzi: il-mobilità tal-forza tax-xogħol intra-UE bħala għodda għat-tqabbil tal-ħtiġijiet u l-ħiliet tas-suq tax-xogħol (2020/2007(INI)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Radan Kanev (A9-0066/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (COM(2020)0288[[09]] - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Alin Mituța (A9-0067/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Ażil għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[41]] - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) (qabel l-20 ta' Frar 2019: (iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali) għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[11]] - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[22]] - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL) għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[27]] - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[34]] - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[18]] - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[29]] - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[31]] - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[40]] - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA) għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[26]] - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (qabel l-4 ta' Lulju 2019: Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija) għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[38]] - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[36]] - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[15]] - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[28]] - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC (l-Uffiċċju tal-BEREC) għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[39]] - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) 2019/816 u (UE) 2019/818 fir-rigward tal-istabbiliment tal-kundizzjonijiet għall-aċċess ta' sistemi ta' informazzjoni tal-UE oħrajn għall-finijiet tas-Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (COM(2019)0003[[02]] - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[17]] - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-ENISA (L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà) (qabel is-27 ta' Ġunju 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni (ENISA)) għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[25]] - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[13]] - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[14]] - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[32]] - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[20]] - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (qabel l-20 ta' Frar 2019: l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol) għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[16]] - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Bankarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[35]] - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[30]] - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[37]] - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) (qabel l-20 ta' Frar 2019: Fondazzjoni Ewropea għal titjib tal-kondizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol) għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[12]] - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[33]] - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[23]] - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta' Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[42]] - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[21]] - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019: prestazzjoni, ġestjoni finanzajrja u kontroll (COM(2020)0288[[51]] - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust) (qabel it-12 ta' Diċembru 2019: Eurojust) għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[19]] - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

- * Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2008/376/KE dwar l-adozzjoni tal-Programm ta' Riċerka tal-Fond Ewropew għar-Riċerka dwar il-Faħam u l-Azzar u dwar il-linji gwida tekniċi pluriennali għal dan il-programm (COM(2020)0320 - C9-0214/2020 - 2020/0141(NLE)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021)

- Rapport dwar it-tassazzjoni diġitali: in-negozjati tal-OECD, ir-residenza tat-taxxa tal-kumpaniji diġitali u l-eventwalità ta' Taxxa Diġitali Ewropea (2021/2010(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteurs: Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[24]] - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'bażi Bijoloġika għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[46]] - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[44]] - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[48]] - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ECSEL għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[50]] - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[45]] - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[43]] - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Shift2Rail għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[49]] - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

- Rapport dwar ir-responsabbiltà tal-kumpaniji għal ħsara ambjentali (2020/2027(INI)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Antonius Manders (A9-0112/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 għas-sena finanzjarja 2019 (COM(2020)0288[[47]] - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/37/KE dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol (COM(2020)0571 - C9-0301/2020 - 2020/0262(COD)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Stefania Zambelli (A9-0114/2021)

- Rapport dwar l-impatti tat-tibdil fil-klima fuq il-popolazzjonijiet vulnerabbli fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw (2020/2042(INI)) - Kumitat DEVE - Rapporteur: Mónica Silvana González (A9-0115/2021)

- Rapport dwar strateġija Ewropea għall-Idroġenu (2020/2242(INI)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Jens Geier (A9-0116/2021)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi (COM(2020)0288[[01]] - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

- * Rapport dwar l-abbozz għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-programm speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(CNS)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Christian Ehler (A9-0118/2021)

- * Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 389/2012 dwar kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tad-dazji tas-sisa rigward il-kontenut tar-reġistri elettroniċi (COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

- Rapport dwar il-konklużjoni ta' ftehim interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar reġistru ta' trasparenza obbligatorju (2020/2272(ACI)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)

- Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà rigward ir-relazzjonijiet UE-Indja (2021/2023(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta' Kummerċ u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, minn naħa waħda, u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq, min-naħa l-oħra, u tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq dwar il-proċeduri tas-sigurtà għall-iskambju u l-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata (05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)) - Kumitat AFET - Kumitat INTA - Rapporteur: Andreas Schieder - Rapporteur: Christophe Hansen (A9-0128/2021)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Zdzisław Krasnodębski (2020/2224(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Filip De Man (2020/2271(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Ioannis Lagos (2020/2219(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' de Ioannis Lagos (2020/2240(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Marie Toussaint (A9-0136/2021)

2.2) rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet u l-obbligi tal-passiġġieri tal-ferroviji (riformulazzjoni) (12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm Ewropa Diġitali u li jħassar id-Deċiżjoni (UE) 2015/2240 (06789/1/2020 - C9-0109/2021 - 2018/0227(COD)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Valter Flego (A9-0119/2021)

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond Ewropew għad-Difiża u li jħassar ir-Regolament (UE) 2018/1092 (06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 1290/2013 u (UE) Nru 1291/2013 (07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Dan Nica (A9-0122/2021)

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm tal-Unjoni Kontra l-Frodi u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 250/2014 (05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE), u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1293/2013 (06077/1/2020 - C9-0110/2021 - 2018/0209(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Nils Torvalds (A9-0130/2021)

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb li jiġi adottat regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-indirizzar tad-disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku online (14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Patryk Jaki (A9-0133/2021)


18. Ordni tal-ħidma

L-abbozz definittiv tal-aġenda tas-seduti plenarji tad-dati ta' April 2021 (PE __[A264327]__/PDOJ) tqassam.

Wara l-konsultazzjoni tal-gruppi politiċi, il-President ippropona dawn l-emendi għall-abbozz definittiv tal-aġenda:

It-Tnejn

Ir-rapport ta' Marie Toussaint dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Ioannis Lagos (A9-0136/2021) (punt 187 tal-PDOJ) se tkun sottoposta għal votazzjoni qabel ir-rapport ta' Angel Dzhambazki dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Ioannis Lagos (A9-0135/2021) (punt 186 tal-PDOJ).   

It-Tlieta

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

L-Erbgħa

Id-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-kontrosanzjonijiet Ċiniżi fuq entitajiet tal-UE, Membri tal-PE u Deputati nazzjonali (punt 179 tal-PDOJ) se titressaq bħala t-tieni punt fl-aġenda ta' waranofsinhar, eżattament wara d-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar ir-Russja, il-każ ta' Alexei Navalny, l-iskjerament militari fil-fruntiera mal-Ukrajna u l-attakk Russu fir-Repubblika Ċeka (punt 177 tal-PDOJ).

Il-Ħamis

Ir-rapport ta' Irene Tinagli dwar il-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tad-dazji tas-sisa: il-kontenut tar-reġistri elettroniċi (A9-0121/2021) se jitqiegħed direttament għat-tieni sessjoni ta' votazzjoni tal-ġurnata.

Il-President għarraf li l-votazzjonijiet tqassmu bejn id-diversi sessjonijiet ta' votazzjoni skont l-għadd ta' emendi u l-għadd ta' talbiet għal votazzjonijiet maqsuma u għal votazzjonijiet separati. L-informazzjoni dwar it-tqassim tad-diversi sessjonijiet ta' votazzjoni se tkun disponibbli fis-sit tal-internet tal-Parlament fit-taqsima "Informazzjoni u dokumenti prijoritarji".

Il-Parlament approva l-modifiki.

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.

Intervent ta': Daniel Freund, dwar l-ammissibbiltà tal-emenda 39 għar-rapport ta' Petri Sarvamaa dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja, Taqsima I – Parlament Ewropew (A9-0044/2021) (punt 92 tal-PDOJ) (Il-President iċċara xi punti).

Intervent ta': Karima Delli (rapporteur) biex tagħmel dikjarazzjoni abbażi tal-Artikolu 159(4) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar ir-rapport tagħha dwar trasport marittimu aktar effiċjenti u aktar nadif (A9-0029/2021) (punt 87 tal-PDOJ).


19. Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-25 u s-26 ta' Marzu 2021 - L-eżitu tal-laqgħa ta' livell għoli tas-6 ta' April bejn l-UE u t-Turkija (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni: Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-25 u s-26 ta' Marzu 2021 (2021/2599(RSP))

Dikjarazzjoni tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni: L-eżitu tal-laqgħa ta' livell għoli tas-6 ta' April bejn l-UE u t-Turkija (2021/2641(RSP))

Charles Michel (President tal-Kunsill Ewropew) u Ursula von der Leyen (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D, Malik Azmani f'isem il-Grupp Renew, Marco Zanni f'isem il-Grupp ID, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Assita Kanko f'isem il-Grupp ECR, Giorgos Georgiou, f'isem il-Grupp The Left, u Fabio Massimo Castaldo, Membru mhux affiljat.

PRESIDENZA: Roberta METSOLA
Viċi President

Interventi ta': Frances Fitzgerald, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Nicolas Bay, Sergey Lagodinsky, Robert Roos, Özlem Demirel, Edina Tóth u Siegfried Mureşan.

(Tkomplija tad-dibattitu: punt 21 tal-Minuti tad-data 26.4.2021)


20. Sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni dwar:

Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Filip De Man
Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Filip De Man [2020/2271(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021).

Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Zdzisław Krasnodębski
Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Zdzisław Krasnodębski [2020/2224(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021);

Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Ioannis Lagos
Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Ioannis Lagos [2020/2240(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Marie Toussaint (A9-0136/2021);

Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Ioannis Lagos
Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Ioannis Lagos [2020/2219(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni unika dwar:

Ftehim bejn l-UE u n-Norveġja: modifika ta' konċessjonijiet dwar il-kwoti tariffarji kollha inklużi fl-Iskeda CLXXV tal-UE bħala konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea ***
Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni u n-Norveġja rigward il-modifika ta' konċessjonijiet dwar il-kwoti tariffarji kollha inklużi fl-Iskeda CLXXV tal-UE bħala konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea [10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Jörgen Warborn (A9-0035/2021);

Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-UE u l-Honduras ***
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Honduras dwar l-infurzar tal-liġi u t-tmexxija fis-settur forestali u l-kummerċ ta' prodotti tal-injam lejn l-Unjoni Ewropea [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Karin Karlsbro (A9-0053/2021);

Rapport ta' implimentazzjoni dwar l-aspetti tas-sikurezza fit-toroq tal-Pakkett dwar l-Affidabbiltà Stradali
Rapport dwar ir-rapport ta' implimentazzjoni dwar l-aspetti tas-sikurezza fit-toroq tal-Pakkett dwar l-Affidabbiltà Stradali [2019/2205(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Benoît Lutgen (A9-0028/2021);

Ir-residwi kimiċi fil-Baħar Baltiku abbażi tal-petizzjonijiet 1328/2019 u 0406/2020 skont l-Artikolu 227(2) tar-Regoli ta' Proċedura
Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa skont l-Artikolu 227(2) tar-Regoli ta' Proċedura minn Dolors Montserrat, f'isem il-Kumitat PETI, dwar ir-residwi kimiċi fil-Baħar Baltiku, abbażi tal-Petizzjonijiet 1328/2019 u 0406/2020 (2021/2567(RSP)) (B9-0224/2021).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi għal:

Ftehim ta' Sħubija Volontarja UE/Honduras (riżoluzzjoni)
Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Honduras dwar l-infurzar tal-liġi u t-tmexxija fis-settur forestali u l-kummerċ ta' prodotti tal-injam lejn l-Unjoni Ewropea [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157M(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Karin Karlsbro (A9-0054/2021);

Ftehim interistituzzjonali dwar reġistru ta' trasparenza obbligatorju
Rapport dwar il-konklużjoni ta' ftehim interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar reġistru ta' trasparenza obbligatorju [2020/2272(ACI)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021);

Miżuri tekniċi u operattivi għal trasport marittimu aktar effiċjenti u aktar nadif
Rapport dwar miżuri tekniċi u operattivi għal trasport marittimu aktar effiċjenti u aktar nadif [2019/2193(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Karima Delli (A9-0029/2021).

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sat-19.45.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ir-riżultati tal-votazzjoni se jitħabbru għada it-Tlieta 27 ta' April 2021 fid-09.00 (punt 2 tal-Minuti tad-data 27.4.2021).


21. Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-25 u s-26 ta' Marzu 2021 - L-eżitu tal-laqgħa ta' livell għoli tas-6 ta' April bejn l-UE u t-Turkija (tkomplija tad-dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni: Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-25 u s-26 ta' Marzu 2021 (2021/2599(RSP))

Dikjarazzjoni tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni: L-eżitu tal-laqgħa ta' livell għoli tas-6 ta' April bejn l-UE u t-Turkija (2021/2641(RSP))

(Bidu tad-dibattitu: punt 19 tal-Minuti tad-data 26.4.2021)

Interventi ta': Nathalie Loiseau, Bernhard Zimniok, Alice Kuhnke, Elżbieta Rafalska, Dimitrios Papadimoulis, Márton Gyöngyösi, Esteban González Pons, Pedro Marques, Samira Rafaela, Laura Huhtasaari, Ernest Urtasun, Angel Dzhambazki, Carles Puigdemont i Casamajó, François-Xavier Bellamy, Tonino Picula, María Soraya Rodríguez Ramos, Peter Kofod, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Tomas Tobé, Evelyn Regner, Sophia in 't Veld, Clara Ponsatí Obiols, Manolis Kefalogiannis, Nacho Sánchez Amor, Engin Eroglu, Benoît Lutgen, Tanja Fajon, Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Gheorghe-Vlad Nistor u Massimiliano Smeriglio.

Interventi ta': Ursula von der Leyen (President tal-Kummissjoni) u Charles Michel (President tal-Kunsill Ewropew).

Id-dibattitu ngħalaq.


22. L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – stabbiliment tar-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu ***II - Programm Speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni * - L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija ***I - L-Aġenda Strateġika ta' Innovazzjoni tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija ***I (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 1290/2013 u (UE) Nru 1291/2013 [07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Dan Nica (A9-0122/2021)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-programm speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni [08550/2019 - C9-0167/2020 - 2018/0225(CNS)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Christian Ehler (A9-0118/2021)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (riformulazzjoni) [COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Marisa Matias (A9-0120/2020)

Rapport dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenda Strateġika ta' Innovazzjoni tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) 2021-2027: Nagħtu Spinta lit-Talent u lill-Kapaċità ta' Innovazzjoni fl-Ewropa [COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

Lina Gálvez Muñoz (flok ir-rapporteur Dan Nica) ippreżentat ir-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Christian Ehler, Marc Botenga (flok ir-rapporteur Marisa Matias) u Maria da Graça Carvalho ppreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Mariya Gabriel (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Andrius Kubilius f'isem il-Grupp PPE, Josianne Cutajar f'isem il-Grupp S&D, u Iskra Mihaylova f'isem il-Grupp Renew.

PRESIDENZA: Fabio Massimo CASTALDO
Viċi President

Interventi ta': Elena Lizzi f'isem il-Grupp ID, Ville Niinistö f'isem il-Grupp Verts/ALE, Robert Roos f'isem il-Grupp ECR, Sandra Pereira, f'isem il-Grupp The Left, András Gyürk Membru mhux affiljat, Cristian-Silviu Buşoi, Patrizia Toia, Susana Solís Pérez, Viola Von Cramon-Taubadel, Zdzisław Krasnodębski, Jerzy Buzek, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jakop G. Dalunde, Dace Melbārde, Seán Kelly, Romana Jerković u Ivo Hristov.

Intervent ta': Mariya Gabriel.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5 tal-Minuti tad-data 27.4.2021.

Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni: punt 14 tal-Minuti tad-data 27.4.2021.


23. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President Ħabbar li l-President tal-Parlament irċieva mill-Grupp ECR kif ukoll mis-Segretarjat tal-Membri mhux affiljati d-deċiżjonijiet li ġejjin li jimmodifikaw il-kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet:

Kumitat ECON: Michiel Hoogeveen

Kumitat ITRE: Andrea Caroppo ma baqax membru

Kumitat CULT: Isabella Adinolfi ma baqax membru

Dawn id-deċiżjonijiet jibda jkollhom effett mid-data tal-lum.


24. Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

L-ewwel dibattitu sar fid-data 14 ta' Settembru 2020 (punt 22 tal-Minuti tad-data 14.9.2020).

L-ewwel votazzjoni saret fis-16 ta' Settembru 2020 Un premier vote a eu lieu le 16 septembre 2020 u l-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli, għal negozjati interistituzzjonali, f'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura (punt 12 tal-Minuti tad-data 16.9.2020).

Nikos Androulakis ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Mariya Gabriel (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Peter Liese f'isem il-Grupp PPE, Jytte Guteland f'isem il-Grupp S&D, Nicolae Ştefănuță f'isem il-Grupp Renew, Marco Dreosto f'isem il-Grupp ID, Pietro Fiocchi f'isem il-Grupp ECR, Kateřina Konečná, f'isem il-Grupp The Left, Sunčana Glavak, Sara Cerdas, Catherine Griset u Radan Kanev.

Intervent ta': Mariya Gabriel.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5 tal-Minuti tad-data 27.4.2021.

Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni: punt 14 tal-Minuti tad-data 27.4.2021

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 21.11.)


PRESIDENZA: Marcel KOLAJA
Viċi President

25. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 22.00.


26. Protezzjoni tal-ħamrija (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali O-000024/2021 mressqa minn Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra u Idoia Villanueva Ruiz, f'isem il- Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel lill-Kunsill: Protezzjoni tal-ħamrija (B9-0011/2021)

Mistoqsija bi tweġiba orali O-000023/2021 mressqa minn Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra u Idoia Villanueva Ruiz, f'isem il- Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel lill-Kummissjoni: Protezzjoni tal-ħamrija (B9-0010/2021)

Martin Hojsík daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

Ana Paula Zacarias (President fil-kariga tal-Kunsill) u Virginijus Sinkevičius (Membru tal-Kummissjoni) wieġbu l-mistoqsijiet.

Interventi ta': Pernille Weiss f'isem il-Grupp PPE, Maria Arena f'isem il-Grupp S&D, Jérémy Decerle f'isem il-Grupp Renew, Manuela Ripa f'isem il-Grupp Verts/ALE, Idoia Villanueva Ruiz, f'isem il-Grupp The Left, Alexander Bernhuber, Deirdre Clune u Peter Liese.

Interventi ta': Virginijus Sinkevičius u Ana Paula Zacarias.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 136(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra u Idoia Villanueva Ruiz, f'isem il-Kumitat ENVI, dwar il-protezzjoni tal-ħamrija (2021/2548(RSP)) (B9-0221/2021).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 19 tal-Minuti tad-data 27.4.2021 (emendi); punt 6 tal-Minuti tad-data 28.4.2021 (votazzjoni finali).

Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni: punt 2 tal-Minuti tad-data 28.4.2021 (emendi); punt 13 tal-Minuti tad-data 28.4.2021 (votazzjoni finali)


27. Pjan ta' ġestjoni pluriennali għat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan ta' ġestjoni pluriennali għat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1936/2001, (UE) 2017/2107 u (UE) 2019/833 u li jħassar ir-Regolament (UE) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

Giuseppe Ferrandino ppreżenta r-rapport.

Intervent ta': Virginijus Sinkevičius (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Gabriel Mato f'isem il-Grupp PPE, Clara Aguilera f'isem il-Grupp S&D, Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp Renew, Rosanna Conte f'isem il-Grupp ID, Caroline Roose f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dino Giarrusso Membru mhux affiljat, Isabel Carvalhais, Annalisa Tardino u Manuel Pizarro.

Intervent ta': Virginijus Sinkevičius.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 19 tal-Minuti tad-data 27.4.2021 (emendi); punt 6 tal-Minuti tad-data 28.4.2021 (votazzjoni finali).

Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni: punt 2 tal-Minuti tad-data 28.4.2021 (emendi); punt 13 tal-Minuti tad-data 28.4.2021 (votazzjoni finali)


28. Deċiżjoni biex jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja

Deċiżjoni biex jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja (Artikolu 118 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11 ta' Marzu 2021)

Kumitat AFET

- Relazzjonijiet UE-Indja (2021/2023(INI))


29. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

B'mod eċċezzjonali ġew aċċettati spjegazzjonijiet tal-vot ta' tul massimu ta' 400 kelma.


30. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jinsabu fid-dokument “Riżultati tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet”, anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament. Huma indikati għal skopijiet ta' informazzjoni biss u ma jbiddlu bl-ebda mod ir-riżultat tal-votazzjoni kif imħabbra fil-plenarja.

Id-dokument jiġi aġġornat regolarment tul perjodu massimu ta' ġimagħtejn wara s-sessjoni parzjali.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-lista tal-korrezzjonijiet għall-voti u tal-intenzjonijiet tal-vot tingħalaq sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


31. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 690.962/OJMA).


32. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.12.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bernhuber Alexander, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Markey Colm, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terheş Cristian, Terras Riho, Thaler Barbara, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Skużati:

Beňová Monika, Berlusconi Silvio, Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

Minħabba raġunijiet marbuta mal-pandemija tal-COVID-19, ġiet stabbilita sistema ta' votazzjoni mill-bogħod (ara d-Deċiżjoni tal-Bureau tal-20 ta' Marzu 2020 li tikkompleta d-deċiżjoni tiegħu tat-3 ta' Mejju 2004 rigward ir-regoli dwar il-votazzjonijiet). L-ismijiet tal-Membri li ħadu sehem fil-votazzjoni jinsabu fid-dokument "Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet", anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament.

Aġġornata l-aħħar: 1 ta' Frar 2022Avviż legali - Politika tal-privatezza