Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2205(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0028/2021

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2021 - 2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0122

Συνοπτικά πρακτικά
XML 25k
Τρίτη 27 Απριλίου 2021 - Βρυξέλλες

2. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:

Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Filip De Man
Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Filip De Man [2020/2271(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 του Κανονισμού)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0116)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2021)

Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Zdzisław Krasnodębski
Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Zdzisław Krasnodębski [2020/2224(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 του Κανονισμού)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0117)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2021)

Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού
Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού [2020/2240(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Marie Toussaint (A9-0136/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 του Κανονισμού)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0118)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2021)

Αίτηση άρσης της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού
Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού [2020/2219(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 του Κανονισμού)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0119)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2021)

Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης/Νορβηγίας: τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της ΕΕ ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ***
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ένωσης και της Νορβηγίας σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της ΕΕ ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση [10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Jörgen Warborn (A9-0035/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2021)0120)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

Συμφωνία εθελοντικής εταιρικής σχέσης ΕΕ/Ονδούρας ***
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας εθελοντικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ονδούρας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Karin Karlsbro (A9-0053/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2021)0121)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

Έκθεση εφαρμογής που αφορά τις πτυχές της οδικής ασφάλειας της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο
Έκθεση σχετικά με την έκθεση εφαρμογής που αφορά τις πτυχές της οδικής ασφάλειας της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο [2019/2205(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Benoît Lutgen (A9-0028/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2021)0122)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

Χημικά κατάλοιπα στη Βαλτική Θάλασσα βάσει των αναφορών αριθ. 1328/2019 και 0406/2020 σύμφωνα με το άρθρο 227 παράγραφος 2 του Κανονισμού
Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 227 παράγραφος 2 του Κανονισμού, από την Dolors Montserrat, εξ ονόματος της επιτροπής PETI, σχετικά με τα χημικά κατάλοιπα στη Βαλτική Θάλασσα βάσει των αναφορών αριθ. 1328/2019 και 0406/2020 (2021/2567(RSP)) (B9-0224/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2021)0123)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

Συμφωνία εθελοντικής εταιρικής σχέσης ΕΕ/Ονδούρας (Ψήφισμα)
Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος επί του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας εθελοντικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ονδούρας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157M(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0129)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 14)

Διοργανική συμφωνία σχετικά με το υποχρεωτικό μητρώο διαφάνειας
Έκθεση σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα υποχρεωτικό μητρώο διαφάνειας [2020/2272(ACI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0130)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 15)

Πιο αποδοτικές και καθαρές θαλάσσιες μεταφορές
Έκθεση σχετικά με τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα για πιο αποδοτικές και καθαρές θαλάσσιες μεταφορές [2019/2193(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Karima Delli (A9-0029/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0131)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 16)

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιανουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου