Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2205(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0028/2021

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/04/2021 - 2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0122

Protokoll
XML 20k
Teisipäev, 27. aprill 2021 - Brüssel

2. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

President luges ette hääletuse tulemused:

Filip De Mani puutumatuse äravõtmise taotlus
Raport Filip De Mani puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2020/2271(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)
Salajane hääletus (kodukorra artikkel 191)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0116)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 1)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (27.4.2021 protokollilisa 1).

Zdzisław Krasnodębski puutumatuse äravõtmise taotlus
Raport Zdzisław Krasnodębski puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2020/2224(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)
Salajane hääletus (kodukorra artikkel 191)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0117)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 2)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (27.4.2021 protokollilisa 2).

Ioannis Lagose puutumatuse äravõtmise taotlus
Raport Ioannis Lagose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2020/2240(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Marie Toussaint (A9-0136/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)
Salajane hääletus (kodukorra artikkel 191)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0118)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 3)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (27.4.2021 protokollilisa 3).

Ioannis Lagose puutumatuse äravõtmise taotlus
Raport Ioannis Lagose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2020/2219(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)
Salajane hääletus (kodukorra artikkel 191)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0119)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 4)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (27.4.2021 protokollilisa 4).

ELi ja Norra leping: kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmine Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu kirjavahetuse vormis lepingu, mis on sõlmitud Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahel üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artikli XXVIII kohaselt ning milles käsitletakse kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu, liidu nimel sõlmimise kohta [10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Jörgen Warborn (A9-0035/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud ühel hääletusel (P9_TA(2021)0120)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 5).

ELi ja Hondurase vaheline vabatahtlik partnerlusleping ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hondurase Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluslepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist) sõlmimise kohta [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Karin Karlsbro (A9-0053/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud ühel hääletusel (P9_TA(2021)0121)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 6).

Rakendamisraport tehnoülevaatuspaketi liiklusohutusaspektide kohta
Raport rakendamisraporti kohta, mis käsitleb tehnoülevaatuspaketi liiklusohutusaspekte [2019/2205(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Benoît Lutgen (A9-0028/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud ühel hääletusel (P9_TA(2021)0122)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 7).

Kemikaalijäägid Läänemeres (esitatud petitsioonide nr 1328/2019 ja nr 0406/2020 alusel vastavalt kodukorra artikli 227 lõikele 2)
Resolutsiooni ettepanek, mille esitas vastavalt kodukorra artikli 227 lõikele 2 Dolors Montserrat PETI-komisjoni nimel petitsioonide nr 1328/2019 ja nr 0406/2020 alusel kemikaalijääkide kohta Läänemeres (2021/2567(RSP)) (B9-0224/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud ühel hääletusel (P9_TA(2021)0123)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 8).

ELi ja Hondurase vaheline vabatahtlik partnerlusleping (resolutsioon)
Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hondurase Vabariigi vahelise metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist käsitleva vabatahtliku partnerluslepingu sõlmimise kohta [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157M(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEK

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0129)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 14).

Institutsioonidevaheline kokkulepe kohustusliku läbipaistvusregistri kohta
Raport Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni institutsioonidevahelise kohustuslikku läbipaistvusregistrit käsitleva kokkuleppe kohta [2020/2272(ACI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0130)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 15).

Tõhusam ja puhtam meretransport
Raport tehniliste ja operatiivmeetmete kohta meretranspordi tõhusamaks ja puhtamaks muutmiseks [2019/2193(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Karima Delli (A9-0029/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0131)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 16).

Viimane päevakajastamine: 31. jaanuar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika