Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2205(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0028/2021

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/04/2021 - 2

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0122

Pöytäkirja
XML 20k
Tiistai 27. huhtikuuta 2021 - Bryssel

2. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Filip De Manin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
Mietintö Filip De Manin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2020/2271(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021)

(yksinkertainen enemmistö)
salainen äänestys (työjärjestyksen 191 artikla)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0116)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 1)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 27.4.2021 liite 1)

Zdzisław Krasnodębskin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
Mietintö Zdzisław Krasnodębskin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2020/2224(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021)

(yksinkertainen enemmistö)
salainen äänestys (työjärjestyksen 191 artikla)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0117)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 2)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 27.4.2021 liite 2)

Ioannis Lagosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
Mietintö Ioannis Lagosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2020/2240(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Marie Toussaint (A9-0136/2021)

(yksinkertainen enemmistö)
salainen äänestys (työjärjestyksen 191 artikla)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0118)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 3)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 27.4.2021 liite 3)

Ioannis Lagosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
Mietintö Ioannis Lagosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2020/2219(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021)

(yksinkertainen enemmistö)
salainen äänestys (työjärjestyksen 191 artikla)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0119)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 4)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 27.4.2021 liite 4)

EU:n ja Norjan sopimus: kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien myönnytysten muuttaminen Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista ***
Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norjan välisen kirjeenvaihtona tehdyn, kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien myönnytysten muuttamista Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Jörgen Warborn (A9-0035/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0120)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 5)

EU:n ja Hondurasin vapaaehtoinen kumppanuussopimus ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja Euroopan unioniin suuntautuvaa puutuotteiden kauppaa koskevan Euroopan unionin ja Hondurasin tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Karin Karlsbro (A9-0053/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0121)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 6)

Liikennekelpoisuuspaketin tieliikenteen turvallisuusnäkökohtien täytäntöönpanokertomus
Mietintö liikennekelpoisuuspaketin tieliikenteen turvallisuusnäkökohtien täytäntöönpanokertomuksesta [2019/2205(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Benoît Lutgen (A9-0028/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0122)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 7)

Kemialliset jäämät Itämeressä vetoomusten nro 1328/2019 ja 0406/2020 perusteella (työjärjestyksen 227 artiklan 2 kohta)
Dolors Montserratin PETI-valiokunnan puolesta työjärjestyksen 227 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys kemiallisista jäämistä Itämeressä vetoomusten nro 1328/2019 ja 0406/2020 perusteella (2021/2567(RSP)) (B9-0224/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0123)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 8)

EU:n ja Hondurasin vapaaehtoinen kumppanuussopimus (päätöslauselma)
Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja Euroopan unioniin suuntautuvaa puutuotteiden kauppaa koskevan Euroopan unionin ja Hondurasin tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157M(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUS

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0129)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 14)

Toimielinten välinen sopimus pakollisesta avoimuusrekisteristä
Mietintö pakollista avoimuusrekisteriä koskevan Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission toimielinten välisen sopimuksen tekemisestä [2020/2272(ACI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0130)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 15)

Tehokkaampi ja puhtaampi meriliikenne
Mietintö teknisistä ja operatiivisista toimenpiteistä tehokkaamman ja puhtaamman meriliikenteen edistämiseksi [2019/2193(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Karima Delli (A9-0029/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0131)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 16)

Päivitetty viimeksi: 31. tammikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö