Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2205(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0028/2021

Debatten :

Stemmingen :

PV 27/04/2021 - 2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0122

Notulen
XML 20k
Dinsdag 27 april 2021 - Brussel

2. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming voor:

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Filip De Man
Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Filip De Man [2020/2271(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021)

(Gewone meerderheid)
Geheime stemming (artikel 191 van het Reglement)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2021)0116)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 1)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 27.4.2021)

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Zdzisław Krasnodębski
Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Zdzisław Krasnodębski [2020/2224(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021)

(Gewone meerderheid)
Geheime stemming (artikel 191 van het Reglement)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2021)0117)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 2)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 2 van de notulen van 27.4.2021)

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ioannis Lagos
Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Ioannis Lagos [2020/2240(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Marie Toussaint (A9-0136/2021)

(Gewone meerderheid)
Geheime stemming (artikel 191 van het Reglement)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2021)0118)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 3)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 3 van de notulen van 27.4.2021)

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ioannis Lagos
Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Ioannis Lagos [2020/2219(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021)

(Gewone meerderheid)
Geheime stemming (artikel 191 van het Reglement)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2021)0119)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 4)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 4 van de notulen van 27.4.2021)

Overeenkomst EU/Noorwegen: wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie ***
Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Unie en Noorwegen betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie [10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Jörgen Warborn (A9-0035/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Goedgekeurd bij één enkele stemming (P9_TA(2021)0120)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 5)

Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst EU/Honduras ***
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Honduras inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten in de Europese Unie [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Karin Karlsbro (A9-0053/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Goedgekeurd bij één enkele stemming (P9_TA(2021)0121)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 6)

Uitvoeringsverslag over de verkeersveiligheidsaspecten van het pakket inzake technische controles
Verslag over het uitvoeringsverslag over de verkeersveiligheidsaspecten van het pakket inzake technische controles [2019/2205(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Benoît Lutgen (A9-0028/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0122)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 7)

Chemische residuen in de Oostzee, op basis van verzoekschriften nr. 1328/2019 en nr. 0406/2020, uit hoofde van artikel 227, lid 2, van het Reglement
Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 227, lid 2, van het Reglement, door Dolors Montserrat, namens de commissie PETI, over chemische residuen in de Oostzee, op basis van verzoekschriften nr. 1328/2019 en nr. 0406/2020 (2021/2567(RSP)) (B9-0224/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0123)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 8)

Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst EU/Honduras (resolutie)
Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Honduras inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten in de Europese Unie [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157M(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENT

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0129)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 14)

Interinstitutioneel akkoord over een verplicht transparantieregister
Verslag over de sluiting van een interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie over een verplicht transparantieregister [2020/2272(ACI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0130)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 15)

Efficiënter en schoner zeevervoer
Verslag over technische en operationele maatregelen voor een efficiënter en schoner zeevervoer [2019/2193(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Karima Delli (A9-0029/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0131)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 16)

Laatst bijgewerkt op: 31 januari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid