Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 3k
Teisipäev, 27. aprill 2021 - Brüssel

3. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) raportid

- Raport Euroopa Parlamendi 2022. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta (2020/2264(BUI)) - BUDG komisjon - Raportöör: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) koondatud töötajate toetuseks ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1309/2013 (05532/1/2021 - C9-0139/2021 - 2018/0202(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 912/2010, (EL) nr 1285/2013 ja (EL) nr 377/2014 ning otsus nr 541/2014/EL (14312/1/2020 - C9-0140/2021 - 2018/0236(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Massimiliano Salini (A9-0141/2021)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse siseturu, ettevõtete, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime, taimede, loomade, toidu ja sööda valdkonna ja Euroopa statistika programm („ühtse turu programm“) ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 99/2013, (EL) nr 1287/2013, (EL) nr 254/2014 ja (EL) nr 652/2014 (14281/1/2020 - C9-0133/2021 - 2018/0231(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Brando Benifei (A9-0142/2021)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1381/2013 ning nõukogu määrus (EL) nr 390/2014 (06833/1/2020 - C9-0144/2021 - 2018/0207(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Alice Kuhnke (A9-0144/2021)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õigusprogramm ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1382/2013 (06834/1/2020 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD)) - JURI komisjon - LIBE komisjon - Raportöörid: Heidi Hautala ja Katarina Barley (A9-0146/2021)

Viimane päevakajastamine: 31. jaanuar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika