Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 3k
Tiistai 27. huhtikuuta 2021 - Bryssel

3. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) mietinnöt:

- Mietintö Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2022 (2020/2264(BUI)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

2) suositukset toiseen käsittelyyn:

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) työttömiksi jääneille työntekijöille ja asetuksen (EU) N:o 1309/2013 kumoamisesta (05532/1/2021 - C9-0139/2021 - 2018/0202(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) N:o 912/2010, (EU) N:o 1285/2013 ja (EU) N:o 377/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU kumoamisesta (14312/1/2020 - C9-0140/2021 - 2018/0236(COD)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Massimiliano Salini (A9-0141/2021)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä, kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehualaa ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman (sisämarkkinaohjelma) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014 ja (EU) N:o 652/2014 kumoamisesta (14281/1/2020 - C9-0133/2021 - 2018/0231(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Brando Benifei (A9-0142/2021)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1381/2013 ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 390/2014 kumoamisesta (06833/1/2020 - C9-0144/2021 - 2018/0207(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Alice Kuhnke (A9-0144/2021)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi oikeusalan ohjelman perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1382/2013 kumoamisesta (06834/1/2020 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD)) - JURI-valiokunta - LIBE-valiokunta - Esittelijät: Heidi Hautala ja Katarina Barley (A9-0146/2021)

Päivitetty viimeksi: 31. tammikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö