Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 4k
Marţi, 27 aprilie 2021 - Bruxelles

3. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) rapoarte

- Raport referitor la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2022 (2020/2264(BUI)) - BUDG - Raportor: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

2) recomandări pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați (FEG) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 (05532/1/2021 - C9-0139/2021 - 2018/0202(COD)) - EMPL - Raportoare: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1285/2013 și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei 541/2014/UE (14312/1/2020 - C9-0140/2021 - 2018/0236(COD)) - ITRE - Raportor: Massimiliano Salini (A9-0141/2021)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Program privind piața internă, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, domeniul plantelor, animalelor, produselor alimentare și hranei pentru animale și statisticile europene (Programul privind piața unică) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 99/2013, (UE) nr. 1287/2013, (UE) nr. 254/2014 și (UE) nr. 652/2014 (14281/1/2020 - C9-0133/2021 - 2018/0231(COD)) - IMCO - Raportor: Brando Benifei (A9-0142/2021)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 390/2014 al Consiliului (06833/1/2020 - C9-0144/2021 - 2018/0207(COD)) - LIBE - Raportoare: Alice Kuhnke (A9-0144/2021)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Justiție” și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1382/2013 (06834/1/2020 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD)) - JURI - LIBE - Raportoare: Heidi Hautala și Katarina Barley (A9-0146/2021)

Ultima actualizare: 31 ianuarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate