Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 3k
Torek, 27. april 2021 - Bruselj

3. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) poročila

- Poročilo o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2022 (2020/2264(BUI)) - odbor BUDG - Poročevalec: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

2) priporočila za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji za presežne delavce (ESPG) in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1309/2013 (05532/1/2021 - C9-0139/2021 - 2018/0202(COD)) - odbor EMPL - Poročevalka: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, (EU) št. 1285/2013 in (EU) št. 377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU (14312/1/2020 - C9-0140/2021 - 2018/0236(COD)) - odbor ITRE - Poročevalec: Massimiliano Salini (A9-0141/2021)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji, sektor rastlin, živali, hrane in krme in evropsko statistiko ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 99/2013, (EU) št. 1287/2013, (EU) št. 254/2014 in (EU) št. 652/2014 (14281/1/2020 - C9-0133/2021 - 2018/0231(COD)) - odbor IMCO - Poročevalec: Brando Benifei (A9-0142/2021)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Državljani, enakost, pravice in vrednote ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1381/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (EU) št. 390/2014 (06833/1/2020 - C9-0144/2021 - 2018/0207(COD)) - odbor LIBE - Poročevalka: Alice Kuhnke (A9-0144/2021)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravosodje in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1382/2013 (06834/1/2020 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD)) - odbor JURI - odbor LIBE - Poročevalki: Heidi Hautala in Katarina Barley (A9-0146/2021)

Zadnja posodobitev: 31. januar 2022Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov