Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0382(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0128/2021

Indgivne tekster :

A9-0128/2021

Forhandlinger :

PV 27/04/2021 - 4
PV 27/04/2021 - 6
CRE 27/04/2021 - 4
CRE 27/04/2021 - 6

Afstemninger :

PV 28/04/2021 - 2

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0140

Protokol
XML 8k
Tirsdag den 27. april 2021 - Bruxelles

4. Handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige *** - Resultatet af forhandlingerne mellem EU og Det Forenede Kongerige (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side og af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer [05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)] - Udenrigsudvalget - Udvalget om International Handel. Ordførere: Andreas Schieder og Christophe Hansen (A9-0128/2021)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Resultatet af forhandlingerne mellem EU og Det Forenede Kongerige (2021/2658(RSP))

Ana Paula Zacarias (formand for Rådet) og Ursula von der Leyen (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Taler: Michel Barnier.

Andreas Schieder og Christophe Hansen fremlagde henstillingen.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Malik Azmani for Renew-Gruppen, Nicolas Bay for ID-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Geert Bourgeois, for ECR-Gruppen, Martin Schirdewan, for The Left-Gruppen, og Enikő Győri, løsgænger.

FORSÆDE: Roberta METSOLA
næstformand

Talere: David McAllister, Pedro Silva Pereira, Nathalie Loiseau, Peter Kofod, Jordi Solé, Raffaele Fitto, Idoia Villanueva Ruiz, Tiziana Beghin, Seán Kelly, Bernd Lange, Morten Petersen, Roman Haider, Gwendoline Delbos-Corfield, Zbigniew Kuźmiuk, Chris MacManus, Daniel Caspary, Paolo De Castro, Liesje Schreinemacher, Antonio Maria Rinaldi, Terry Reintke, Michiel Hoogeveen, Sira Rego, Paulo Rangel, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Gunnar Beck, Grace O'Sullivan, Andrey Slabakov, Mick Wallace, Gabriel Mato, Kathleen Van Brempt, Pierre Karleskind, Heidi Hautala, Eugen Jurzyca, Helmut Scholz, Othmar Karas, Marek Belka og Sophia in 't Veld.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Talere: Anna Cavazzini, João Ferreira, Frances Fitzgerald, Clara Aguilera, Luis Garicano, Ciarán Cuffe, Emmanuel Maurel, Antonio López-Istúriz White, Agnes Jongerius, Karin Karlsbro, Caroline Roose, Lukas Mandl, Johan Danielsson, Billy Kelleher, Niklas Nienaß, Jörgen Warborn, Domènec Ruiz Devesa, Samira Rafaela, Benoît Biteau, Anna-Michelle Asimakopoulou, Miapetra Kumpula-Natri, Barry Andrews, Rasmus Andresen, Francisco José Millán Mon, Alex Agius Saliba, Morten Løkkegaard, Željana Zovko, Tanja Fajon, Michal Šimečka, Massimiliano Salini og Katarina Barley.

(Fortsættelsen af forhandlingen: punkt 6 i protokollen af 27.4.2021)

Seneste opdatering: 31. januar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik