Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/0382(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0128/2021

Esitatud tekstid :

A9-0128/2021

Arutelud :

PV 27/04/2021 - 4
PV 27/04/2021 - 6
CRE 27/04/2021 - 4
CRE 27/04/2021 - 6

Hääletused :

PV 28/04/2021 - 2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0140

Protokoll
XML 9k
Teisipäev, 27. aprill 2021 - Brüssel

4. ELi ja Ühendkuningriigi vaheline kaubandus- ja koostööleping *** – ELi ja Ühendkuningriigi vaheliste läbirääkimiste tulemused (arutelu)
Istungi stenogramm

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ja Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta [05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)] - Väliskomisjon - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöörid: Andreas Schieder ja Christophe Hansen (A9-0128/2021)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi ja Ühendkuningriigi vaheliste läbirääkimiste tulemused (2021/2658(RSP))

Ana Paula Zacarias (nõukogu eesistuja) ja Ursula von der Leyen (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võttis Michel Barnier.

Andreas Schieder ja Christophe Hansen tutvustasid soovitust.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Malik Azmani fraktsiooni Renew nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ID nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Geert Bourgeois fraktsiooni ECR nimel, Martin Schirdewan fraktsiooni The Left nimel ja Enikő Győri (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta METSOLA
asepresident

Sõna võtsid David McAllister, Pedro Silva Pereira, Nathalie Loiseau, Peter Kofod, Jordi Solé, Raffaele Fitto, Idoia Villanueva Ruiz, Tiziana Beghin, Seán Kelly, Bernd Lange, Morten Petersen, Roman Haider, Gwendoline Delbos-Corfield, Zbigniew Kuźmiuk, Chris MacManus, Daniel Caspary, Paolo De Castro, Liesje Schreinemacher, Antonio Maria Rinaldi, Terry Reintke, Michiel Hoogeveen, Sira Rego, Paulo Rangel, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Gunnar Beck, Grace O'Sullivan, Andrey Slabakov, Mick Wallace, Gabriel Mato, Kathleen Van Brempt, Pierre Karleskind, Heidi Hautala, Eugen Jurzyca, Helmut Scholz, Othmar Karas, Marek Belka ja Sophia in 't Veld.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Sõna võtsid Anna Cavazzini, João Ferreira, Frances Fitzgerald, Clara Aguilera, Luis Garicano, Ciarán Cuffe, Emmanuel Maurel, Antonio López-Istúriz White, Agnes Jongerius, Karin Karlsbro, Caroline Roose, Lukas Mandl, Johan Danielsson, Billy Kelleher, Niklas Nienaß, Jörgen Warborn, Domènec Ruiz Devesa, Samira Rafaela, Benoît Biteau, Anna-Michelle Asimakopoulou, Miapetra Kumpula-Natri, Barry Andrews, Rasmus Andresen, Francisco José Millán Mon, Alex Agius Saliba, Morten Løkkegaard, Željana Zovko, Tanja Fajon, Michal Šimečka, Massimiliano Salini ja Katarina Barley.

(Arutelu jätk: 27.4.2021 protokollipunkt 6)

Viimane päevakajastamine: 31. jaanuar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika