Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/0382(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0128/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0128/2021

Keskustelut :

PV 27/04/2021 - 4
PV 27/04/2021 - 6
CRE 27/04/2021 - 4
CRE 27/04/2021 - 6

Äänestykset :

PV 28/04/2021 - 2

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0140

Pöytäkirja
XML 8k
Tiistai 27. huhtikuuta 2021 - Bryssel

4. Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välinen kauppa- ja yhteistyösopimus *** - Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisten neuvottelujen tulokset (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen sekä turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon ja suojaamiseen sovellettavia turvallisuusmenettelyjä koskevan Euroopan unionin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta [05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijät: Andreas Schieder ja Christophe Hansen (A9-0128/2021)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisten neuvottelujen tulokset (2021/2658(RSP))

Ana Paula Zacarias (neuvoston puheenjohtaja) ja Ursula von der Leyen (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Michel Barnier käytti puheenvuoron.

Andreas Schieder ja Christophe Hansen esittelivät suosituksen.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Malik Azmani Renew-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ID-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Geert Bourgeois ECR-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan The Left -ryhmän puolesta, ja sitoutumaton Enikő Győri.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta METSOLA

Puheenvuorot: David McAllister, Pedro Silva Pereira, Nathalie Loiseau, Peter Kofod, Jordi Solé, Raffaele Fitto, Idoia Villanueva Ruiz, Tiziana Beghin, Seán Kelly, Bernd Lange, Morten Petersen, Roman Haider, Gwendoline Delbos-Corfield, Zbigniew Kuźmiuk, Chris MacManus, Daniel Caspary, Paolo De Castro, Liesje Schreinemacher, Antonio Maria Rinaldi, Terry Reintke, Michiel Hoogeveen, Sira Rego, Paulo Rangel, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Gunnar Beck, Grace O'Sullivan, Andrey Slabakov, Mick Wallace, Gabriel Mato, Kathleen Van Brempt, Pierre Karleskind, Heidi Hautala, Eugen Jurzyca, Helmut Scholz, Othmar Karas, Marek Belka ja Sophia in 't Veld.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Puheenvuorot: Anna Cavazzini, João Ferreira, Frances Fitzgerald, Clara Aguilera, Luis Garicano, Ciarán Cuffe, Emmanuel Maurel, Antonio López-Istúriz White, Agnes Jongerius, Karin Karlsbro, Caroline Roose, Lukas Mandl, Johan Danielsson, Billy Kelleher, Niklas Nienaß, Jörgen Warborn, Domènec Ruiz Devesa, Samira Rafaela, Benoît Biteau, Anna-Michelle Asimakopoulou, Miapetra Kumpula-Natri, Barry Andrews, Rasmus Andresen, Francisco José Millán Mon, Alex Agius Saliba, Morten Løkkegaard, Željana Zovko, Tanja Fajon, Michal Šimečka, Massimiliano Salini ja Katarina Barley.

(jatkoa keskustelulle: istunnon pöytäkirja 27.4.2021, kohta 6)

Päivitetty viimeksi: 31. tammikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö