Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/0382(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0128/2021

Pateikti tekstai :

A9-0128/2021

Debatai :

PV 27/04/2021 - 4
PV 27/04/2021 - 6
CRE 27/04/2021 - 4
CRE 27/04/2021 - 6

Balsavimas :

PV 28/04/2021 - 2

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0140

Protokolas
XML 9k
Antradienis, 2021 m. balandžio 27 d. - Briuselis

4. ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas *** . ES ir JK derybų rezultatai (diskusijos)
Stenograma

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo ir Europos Sąjungos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija ir jos apsaugos saugumo procedūrų sudarymo Sąjungos vardu projekto [05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjai: Andreas Schieder ir Christophe Hansen (A9-0128/2021)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: ES ir JK derybų rezultatai (2021/2658(RSP))

Ana Paula Zacarias (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Ursula von der Leyen (Komisijos pirmininkė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Michel Barnier.

Andreas Schieder ir Christophe Hansen pristatė rekomendaciją.

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Malik Azmani Renew frakcijos vardu, Nicolas Bay ID frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Geert Bourgeois ECR frakcijos vardu, Martin Schirdewan The Left frakcijos vardu ir Enikő Győri, nepriklausoma Parlamento narė.

PIRMININKAVO: Roberta METSOLA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo David McAllister, Pedro Silva Pereira, Nathalie Loiseau, Peter Kofod, Jordi Solé, Raffaele Fitto, Idoia Villanueva Ruiz, Tiziana Beghin, Seán Kelly, Bernd Lange, Morten Petersen, Roman Haider, Gwendoline Delbos-Corfield, Zbigniew Kuźmiuk, Chris MacManus, Daniel Caspary, Paolo De Castro, Liesje Schreinemacher, Antonio Maria Rinaldi, Terry Reintke, Michiel Hoogeveen, Sira Rego, Paulo Rangel, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Gunnar Beck, Grace O'Sullivan, Andrey Slabakov, Mick Wallace, Gabriel Mato, Kathleen Van Brempt, Pierre Karleskind, Heidi Hautala, Eugen Jurzyca, Helmut Scholz, Othmar Karas, Marek Belka ir Sophia in 't Veld.

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Anna Cavazzini, João Ferreira, Frances Fitzgerald, Clara Aguilera, Luis Garicano, Ciarán Cuffe, Emmanuel Maurel, Antonio López-Istúriz White, Agnes Jongerius, Karin Karlsbro, Caroline Roose, Lukas Mandl, Johan Danielsson, Billy Kelleher, Niklas Nienaß, Jörgen Warborn, Domènec Ruiz Devesa, Samira Rafaela, Benoît Biteau, Anna-Michelle Asimakopoulou, Miapetra Kumpula-Natri, Barry Andrews, Rasmus Andresen, Francisco José Millán Mon, Alex Agius Saliba, Morten Løkkegaard, Željana Zovko, Tanja Fajon, Michal Šimečka, Massimiliano Salini ir Katarina Barley.

(Diskusijų tęsinys: 2021 04 27 protokolo 6 punktas)

Atnaujinta: 2022 m. vasario 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika