Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/0382(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0128/2021

Texte depuse :

A9-0128/2021

Dezbateri :

PV 27/04/2021 - 4
PV 27/04/2021 - 6
CRE 27/04/2021 - 4
CRE 27/04/2021 - 6

Voturi :

PV 28/04/2021 - 2

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0140

Proces-verbal
XML 9k
Marţi, 27 aprilie 2021 - Bruxelles

4. Acordul comercial și de cooperare dintre UE și Regatul Unit *** - Rezultatul negocierilor UE-Regatul Unit (dezbatere)
Stenograma

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, și a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate și protecția acestora [05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe - Comisia pentru comerț internațional. Raportori: Andreas Schieder și Christophe Hansen (A9-0128/2021)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Rezultatul negocierilor UE-Regatul Unit (2021/2658(RSP))

Ana Paula Zacarias (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Ursula von der Leyen (Președinta Comisiei) au făcut declarațiile.

A intervenit Michel Barnier.

Andreas Schieder și Christophe Hansen au prezentat recomandarea.

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Malik Azmani, în numele Grupului Renew, Nicolas Bay, în numele Grupului ID, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Geert Bourgeois, în numele Grupului ECR, Martin Schirdewan, în numele Grupului The Left, și Enikő Győri, neafiliată.

A PREZIDAT: Roberta METSOLA
Vicepreședintă

Au intervenit David McAllister, Pedro Silva Pereira, Nathalie Loiseau, Peter Kofod, Jordi Solé, Raffaele Fitto, Idoia Villanueva Ruiz, Tiziana Beghin, Seán Kelly, Bernd Lange, Morten Petersen, Roman Haider, Gwendoline Delbos-Corfield, Zbigniew Kuźmiuk, Chris MacManus, Daniel Caspary, Paolo De Castro, Liesje Schreinemacher, Antonio Maria Rinaldi, Terry Reintke, Michiel Hoogeveen, Sira Rego, Paulo Rangel, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Gunnar Beck, Grace O'Sullivan, Andrey Slabakov, Mick Wallace, Gabriel Mato, Kathleen Van Brempt, Pierre Karleskind, Heidi Hautala, Eugen Jurzyca, Helmut Scholz, Othmar Karas, Marek Belka și Sophia in 't Veld.

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreședinte

Au intervenit Anna Cavazzini, João Ferreira, Frances Fitzgerald, Clara Aguilera, Luis Garicano, Ciarán Cuffe, Emmanuel Maurel, Antonio López-Istúriz White, Agnes Jongerius, Karin Karlsbro, Caroline Roose, Lukas Mandl, Johan Danielsson, Billy Kelleher, Niklas Nienaß, Jörgen Warborn, Domènec Ruiz Devesa, Samira Rafaela, Benoît Biteau, Anna-Michelle Asimakopoulou, Miapetra Kumpula-Natri, Barry Andrews, Rasmus Andresen, Francisco José Millán Mon, Alex Agius Saliba, Morten Løkkegaard, Željana Zovko, Tanja Fajon, Michal Šimečka, Massimiliano Salini și Katarina Barley.

(Continuarea dezbaterii: punctul 6 al PV din 27.4.2021)

Ultima actualizare: 31 ianuarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate