Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0382(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0128/2021

Ingivna texter :

A9-0128/2021

Debatter :

PV 27/04/2021 - 4
PV 27/04/2021 - 6
CRE 27/04/2021 - 4
CRE 27/04/2021 - 6

Omröstningar :

PV 28/04/2021 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2021)0140

Protokoll
XML 9k
Tisdagen den 27 april 2021 - Bryssel

4. Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket *** – Resultatet av förhandlingarna mellan EU och Förenade kungariket (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter [05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Andreas Schieder och Christophe Hansen (A9-0128/2021)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Resultatet av förhandlingarna mellan EU och Förenade kungariket (2021/2658(RSP))

Ana Paula Zacarias (rådets tjänstgörande ordförande) och Ursula von der Leyen (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Michel Barnier.

Andreas Schieder och Christophe Hansen redogjorde för rekommendationen.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Malik Azmani för Renew-gruppen, Nicolas Bay för ID-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Geert Bourgeois, för ECR-gruppen, Martin Schirdewan, för The Left-gruppen, och Enikő Győri, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta METSOLA
Vice talman

Talare: David McAllister, Pedro Silva Pereira, Nathalie Loiseau, Peter Kofod, Jordi Solé, Raffaele Fitto, Idoia Villanueva Ruiz, Tiziana Beghin, Seán Kelly, Bernd Lange, Morten Petersen, Roman Haider, Gwendoline Delbos-Corfield, Zbigniew Kuźmiuk, Chris MacManus, Daniel Caspary, Paolo De Castro, Liesje Schreinemacher, Antonio Maria Rinaldi, Terry Reintke, Michiel Hoogeveen, Sira Rego, Paulo Rangel, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Gunnar Beck, Grace O'Sullivan, Andrey Slabakov, Mick Wallace, Gabriel Mato, Kathleen Van Brempt, Pierre Karleskind, Heidi Hautala, Eugen Jurzyca, Helmut Scholz, Othmar Karas, Marek Belka och Sophia in 't Veld.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Anna Cavazzini, João Ferreira, Frances Fitzgerald, Clara Aguilera, Luis Garicano, Ciarán Cuffe, Emmanuel Maurel, Antonio López-Istúriz White, Agnes Jongerius, Karin Karlsbro, Caroline Roose, Lukas Mandl, Johan Danielsson, Billy Kelleher, Niklas Nienaß, Jörgen Warborn, Domènec Ruiz Devesa, Samira Rafaela, Benoît Biteau, Anna-Michelle Asimakopoulou, Miapetra Kumpula-Natri, Barry Andrews, Rasmus Andresen, Francisco José Millán Mon, Alex Agius Saliba, Morten Løkkegaard, Željana Zovko, Tanja Fajon, Michal Šimečka, Massimiliano Salini och Katarina Barley.

(Fortsättning på debatten: punkt 6 i protokollet av den 27.4.2021)

Senaste uppdatering: 31 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy