Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0382(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0128/2021

Debatter :

PV 27/04/2021 - 4
PV 27/04/2021 - 6
CRE 27/04/2021 - 4
CRE 27/04/2021 - 6

Omröstningar :

PV 28/04/2021 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2021)0140

Protokoll
XML 6k
Tisdagen den 27 april 2021 - Bryssel

6. Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket *** – Resultatet av förhandlingarna mellan EU och Förenade kungariket (fortsättning på debatten)
Fullständigt förhandlingsreferat

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter [05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Andreas Schieder och Christophe Hansen (A9-0128/2021)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Resultatet av förhandlingarna mellan EU och Förenade kungariket (2021/2658(RSP))

(Första delen av debatten: punkt 4 i protokollet av den 27.4.2021)

Talare: Charles Goerens, Deirdre Clune, Manuel Pizarro, Nicola Beer, Loránt Vincze, Inma Rodríguez-Piñero, Claudia Gamon, Georgios Kyrtsos, Robert Hajšel, Nicola Danti, Tom Vandenkendelaere, Carmen Avram, Ondřej Kovařík och Łukasz Kohut.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) och Ana Paula Zacarias (rådets tjänstgörande ordförande).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

- Manfred Weber, David McAllister, Christophe Hansen, Antonio Tajani, för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez, Bernd Lange, Andreas Schieder, Pedro Silva Pereira, för S&D-gruppen, Dacian Cioloş, för Renew-gruppen, Philippe Lamberts, för Verts/ALE-gruppen, och Martin Schirdewan, för The Left-gruppen, om resultatet av förhandlingarna mellan EU och Storbritannien (2021/2658(RSP)) (B9-0225/2021).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 19 i protokollet av den 27.4.2021.

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 2 i protokollet av den 28.4.2021.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.39.)

Senaste uppdatering: 31 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy