Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2141(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0044/2021

Разисквания :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Гласувания :

PV 28/04/2021 - 2
PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13
PV 29/04/2021 - 19

Приети текстове :

P9_TA(2021)0165

Протокол
XML 106k
Вторник, 27 април 2021 г. - Брюксел

8. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г. (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел III ‒ Комисия и изпълнителни агенции [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел I ‒ Европейски парламент [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Съвет и Европейски съвет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Pascal Durand (A9-0056/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Съд на Европейския съюз
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел IV ‒ Съд на Европейския съюз [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Сметна палата
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел V ‒ Сметна палата [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Комитет на регионите
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел VII – Комитет на регионите [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Alin Mituța (A9-0055/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски омбудсман
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски надзорен орган по защита на данните
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел IX ‒ Европейски надзорен орган по защита на данните [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Alin Mituța (A9-0067/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска служба за външна дейност
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Alin Mituța (A9-0063/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) (преди 20 февруари 2019 г. – Европейски център за развитие на професионалното обучение) за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) (преди 20 февруари 2019 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд) за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за околна среда
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) (преди 20 февруари 2019 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа) за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция по лекарствата
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (до 12 декември 2019 г.: Евроюст) за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска фондация за обучение
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция по морска безопасност
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейски орган за безопасност на храните
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на ENISA (Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност) (преди 27 юни 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)) за финансовата 2019 година: [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за ГНСС
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция по химикали
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция за снабдяване към Евратом
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейски институт за равенство между половете
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейски банков орган
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (до 4 юли 2019 г.: Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия) за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Служба на ОЕРЕС)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС (Служба на ОЕРЕС) за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейски институт за иновации и технологии
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Съвместно предприятие SESAR
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Съвместно предприятие ECSEL
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Oсми, Девети, Десети и Единадесети ЕФР
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2019 година [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съю за финансовата 2019 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2019 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

Joachim Kuhs, Petri Sarvamaa, Pascal Durand, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Alin Mituța, Joachim Stanisław Brudziński и Ryszard Czarnecki представиха докладите.

Изказаха се Ana Paula Zacarias (действащ председател на Съвета), Johannes Hahn (член на Комисията) и Klaus-Heiner Lehne (председател на Сметната палата).

Изказаха се Udo Bullmann (докладчик по становището на комисията DEVE), Romana Tomc (докладчик по становището на комисията EMPL), Bas Eickhout (докладчик по становището на комисията ENVI), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (докладчик по становището на комисията TRAN), Maria Grapini (докладчик по становището на комисията TRAN), Lena Düpont (докладчик по становището на комисията REGI), Giuseppe Milazzo (докладчик по становището на комисията AGRI), Caterina Chinnici (докладчик по становището на комисията LIBE), Morten Løkkegaard (докладчик по становището на комисията CULT), Gilles Lebreton (докладчик по становището на комисията JURI), Gabriele Bischoff (докладчик по становището на комисията AFCO), Robert Biedroń (докладчик по становището на комисията FEMM), Nikos Androulakis (докладчик по становището на комисията AFET) и Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Klára DOBREV
Заместник-председател

Изказаха се Цветелина Пенкова, от името на групата S&D, Paolo Borchia, от името на групата ID, Viola Von Cramon-Taubadel, от името на групата Verts/ALE, Jessica Stegrud, от името на групата ECR, Emmanuel Maurel, от името на групата The Left, Markus Pieper, Lara Wolters, Hélène Laporte, Daniel Freund, Sira Rego, Jeroen Lenaers, Isabel García Muñoz, Michèle Rivasi, José Manuel Fernandes, Sándor Rónai, Saskia Bricmont, Lefteris Christoforou, Corina Crețu и Monika Hohlmeier.

Изказаха се Klaus-Heiner Lehne, Johannes Hahn и Ana Paula Zacarias.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 19 от протокола от 27.4.2021 г. (решения и първа серия изменения (A9-0117/2021)), точка 6 от протокола от 28.4.2021 г. (втора серия изменения (A9-0044/2021, A9-0056/2021)),точка 16 от протокола от 28.4.2021 г. (трета серия изменения (A9-0064/2021, A9-0059/2021, A9-0057/2021, A9-0055/2021, A9-0065/2021, A9-0067/2021, A9-0063/2021, A9-0086/2021, A9-0087/2021, A9-0080/2021, A9-0073/2021, A9-0101/2021, A9-0097/2021, A9-0104/2021, A9-0071/2021, A9-0081/2021, A9-0074/2021, A9-0075/2021, A9-0096/2021, A9-0078/2021, A9-0082/2021, A9-0076/2021, A9-0068/2021, A9-0098/2021, A9-0110/2021, A9-0106/2021, A9-0109/2021, A9-0105/2021, A9-0113/2021, A9-0107/2021, A9-0111/2021, A9-0108/2021, A9-0095/2021, A9-0100/2021)); точка 12 от протокола от 29.4.2021 г. (окончателни гласувания).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 2 от протокола от 28.4.2021 г. (решения и първа серия изменения (A9-0117/2021)),точка 13 от протокола от 28.4.2021 г. (втора серия изменения (A9-0044/2021, A9-0056/2021)), точка 4 от протокола от 29.4.2021 г. (трета серия изменения (A9-0064/2021, A9-0059/2021, A9-0057/2021, A9-0055/2021, A9-0065/2021, A9-0067/2021, A9-0063/2021, A9-0086/2021, A9-0087/2021, A9-0080/2021, A9-0073/2021, A9-0101/2021, A9-0097/2021, A9-0104/2021, A9-0071/2021, A9-0081/2021, A9-0074/2021, A9-0075/2021, A9-0096/2021, A9-0078/2021, A9-0082/2021, A9-0076/2021, A9-0068/2021, A9-0098/2021, A9-0110/2021, A9-0106/2021, A9-0109/2021, A9-0105/2021, A9-0113/2021, A9-0107/2021, A9-0111/2021, A9-0108/2021, A9-0095/2021, A9-0100/2021)); точка 19 от протокола от 29.4.2021 г. (окончателни гласувания).

Последно осъвременяване: 31 януари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност