Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 4k
Wtorek, 27 kwietnia 2021 r. - Bruksela

9. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) na lata 2021-2027 ***II (debata)
Pełne sprawozdanie

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników (EFG) oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 [05532/1/2021 - C9-0139/2021 - 2018/0202(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021)

Agnes Jongerius (w zastępstwie sprawozdawczyni) przedstawiła zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Nicolas Schmit (członek Komisji).

Głos zabrali Cindy Franssen w imieniu grupy PPE, Marianne Vind w imieniu grupy S&D, Marie-Pierre Vedrenne w imieniu grupy Renew, Elena Lizzi w imieniu grupy ID, Kim Van Sparrentak w imieniu grupy Verts/ALE, Beata Szydło w imieniu grupy ECR, Daniela Rondinelli niezrzeszona, Rosa Estaràs Ferragut, Milan Brglez, Guido Reil, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira, Stelios Kympouropoulos, Elisabetta Gualmini, Angelo Ciocca, Bogdan Rzońca, Anne Sander i Miapetra Kumpula-Natri.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Krzysztof Hetman.

Głos zabrał Nicolas Schmit.

Debata została zamknięta.

Zob. pkt 16 protokołu z dnia 27.4.2021.

(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 20)

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności