Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 3k
Úterý, 27. dubna 2021 - Brusel

12. Program Občané, rovnost, práva a hodnoty na období 2021–2027 ***II (rozprava)
Doslovné záznamy

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Občané, rovnost, práva a hodnoty a zrušují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/2013 a nařízení Rady (EU) č. 390/2014 [06833/1/2020 - C9-0144/2021 - 2018/0207(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Alice Kuhnke (A9-0144/2021)

Alice Kuhnke uvedla doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Didier Reynders (člen Komise).

Vystoupili: Andrzej Halicki za skupinu PPE, Juan Fernando López Aguilar za skupinu S&D, Anna Júlia Donáth za skupinu Renew, Nicolaus Fest za skupinu ID, Diana Riba i Giner za skupinu Verts/ALE, Izabela-Helena Kloc za skupinu ECR, Anne-Sophie Pelletier za skupinu The Left, Mislav Kolakušić – nezařazený poslanec, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Maite Pagazaurtundúa, Balázs Hidvéghi, Frances Fitzgerald, Moritz Körner a Peter Pollák.

Vystoupil Didier Reynders.

Rozprava skončila.

Viz bod 16 zápisu ze dne 27.4.2021.

(příloha „Výsledky hlasování“, bod 21)

Poslední aktualizace: 31. ledna 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí