Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 3k
Tirsdag den 27. april 2021 - Bruxelles

12. Programmet for borgere, ligestilling, rettigheder og værdier 2021-2027 ***II (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for borgere, ligestilling, rettigheder og værdier og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1381/2013 og Rådets forordning (EU) nr. 390/2014 [06833/1/2020 - C9-0144/2021 - 2018/0207(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Alice Kuhnke (A9-0144/2021)

Alice Kuhnke forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Taler: Didier Reynders (medlem af Kommissionen).

Talere: Andrzej Halicki for PPE-Gruppen, Juan Fernando López Aguilar for S&D-Gruppen, Anna Júlia Donáth for Renew-Gruppen, Nicolaus Fest for ID-Gruppen, Diana Riba i Giner for Verts/ALE-Gruppen, Izabela-Helena Kloc for ECR-Gruppen, Anne-Sophie Pelletier, for The Left-Gruppen, Mislav Kolakušić, løsgænger, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Maite Pagazaurtundúa, Balázs Hidvéghi, Frances Fitzgerald, Moritz Körner og Peter Pollák.

Taler: Didier Reynders.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Se punkt 16 i protokollen af 27.4.2021.

(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

Seneste opdatering: 31. januar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik