Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 3k
Tiistai 27. huhtikuuta 2021 - Bryssel

12. Kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelma 2021 - 2027 ***II (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1381/2013 ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 390/2014 kumoamisesta [06833/1/2020 - C9-0144/2021 - 2018/0207(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Alice Kuhnke (A9-0144/2021)

Alice Kuhnke esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Didier Reynders (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Andrzej Halicki PPE-ryhmän puolesta, Juan Fernando López Aguilar S&D-ryhmän puolesta, Anna Júlia Donáth Renew-ryhmän puolesta, Nicolaus Fest ID-ryhmän puolesta, Diana Riba i Giner Verts/ALE-ryhmän puolesta, Izabela-Helena Kloc ECR-ryhmän puolesta, Anne-Sophie Pelletier The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Mislav Kolakušić, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Maite Pagazaurtundúa, Balázs Hidvéghi, Frances Fitzgerald, Moritz Körner ja Peter Pollák.

Didier Reynders käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Ks. istunnon pöytäkirja 27.4.2021, kohta 16.

(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 21)

Päivitetty viimeksi: 31. tammikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö