Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 3k
Dinsdag 27 april 2021 - Brussel

12. Programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden 2021-2027 ***II (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma “Burgers, gelijkheid, rechten en waarden” en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1381/2013 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 390/2014 van de Raad [06833/1/2020 - C9-0144/2021 - 2018/0207(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Alice Kuhnke (A9-0144/2021)

Alice Kuhnke licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Didier Reynders (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Andrzej Halicki, namens de PPE-Fractie, Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, Anna Júlia Donáth, namens de Renew-Fractie, Nicolaus Fest, namens de ID-Fractie, Diana Riba i Giner, namens de Verts/ALE-Fractie, Izabela-Helena Kloc, namens de ECR-Fractie, Anne-Sophie Pelletier, namens de Fractie The Left, Mislav Kolakušić, niet-fractiegebonden lid, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Maite Pagazaurtundúa, Balázs Hidvéghi, Frances Fitzgerald, Moritz Körner en Peter Pollák.

Het woord wordt gevoerd door Didier Reynders.

Het debat wordt gesloten.

Zie punt 16 van de notulen van 27.4.2021.

(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 21)

Laatst bijgewerkt op: 31 januari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid