Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 3k
Wtorek, 27 kwietnia 2021 r. - Bruksela

12. Ustanowienie programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” na lata 2021–2027 ***II (debata)
Pełne sprawozdanie

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Obywatele, równość, prawa i wartości” oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/2013 i rozporządzenie Rady (UE) nr 390/2014 [06833/1/2020 - C9-0144/2021 - 2018/0207(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Alice Kuhnke (A9-0144/2021)

Alice Kuhnke przedstawiła zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Didier Reynders (członek Komisji).

Głos zabrali Andrzej Halicki w imieniu grupy PPE, Juan Fernando López Aguilar w imieniu grupy S&D, Anna Júlia Donáth w imieniu grupy Renew, Nicolaus Fest w imieniu grupy ID, Diana Riba i Giner w imieniu grupy Verts/ALE, Izabela-Helena Kloc w imieniu grupy ECR, Anne-Sophie Pelletier w imieniu grupy The Left, Mislav Kolakušić niezrzeszony, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Maite Pagazaurtundúa, Balázs Hidvéghi, Frances Fitzgerald, Moritz Körner i Peter Pollák.

Głos zabrał Didier Reynders.

Debata została zamknięta.

Zob. pkt 16 protokołu z dnia 27.4.2021.

(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 21)

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności