Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 3k
Utorok, 27. apríla 2021 - Brusel

12. Program Občania, rovnosť, práva a hodnoty 2021 – 2027 ***II (rozprava)
Doslovný zápis

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Občania, rovnosť, práva a hodnoty a zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/2013 a nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 [06833/1/2020 - C9-0144/2021 - 2018/0207(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Alice Kuhnke (A9-0144/2021)

Alice Kuhnke uviedla odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Didier Reynders (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Andrzej Halicki v mene skupiny PPE, Juan Fernando López Aguilar v mene skupiny S&D, Anna Júlia Donáth v mene skupiny Renew, Nicolaus Fest v mene skupiny ID, Diana Riba i Giner v mene skupiny Verts/ALE, Izabela-Helena Kloc v mene skupiny ECR, Anne-Sophie Pelletier, v mene skupiny The Left, Mislav Kolakušić – nezaradený poslanec, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Maite Pagazaurtundúa, Balázs Hidvéghi, Frances Fitzgerald, Moritz Körner a Peter Pollák.

V rozprave vystúpil Didier Reynders.

Rozprava sa skončila.

Pozri bod 16 zápisnice zo dňa 27.4.2021.

(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 21)

Posledná úprava: 31. januára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia