Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 3k
Вторник, 27 април 2021 г. - Брюксел

13. Програма „Правосъдие“ за периода 2021-2027 г. ***II (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1382/2013 [06834/1/2020 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD)] - Комисия по правни въпроси - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчици: Heidi Hautala и Katarina Barley (A9-0146/2021)

Katarina Barley и Heidi Hautala представиха препоръката за второ четене.

Изказа се Didier Reynders (член на Комисията).

Изказаха се Емил Радев, от името на групата PPE, Tiemo Wölken, от името на групата S&D, и Stéphane Séjourné, от името на групата Renew.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dita CHARANZOVÁ
Заместник-председател

(Продължение на разискването: точка 15 от протокола от 27.4.2021 г.)

Последно осъвременяване: 31 януари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност