Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 2k
Úterý, 27. dubna 2021 - Brusel

13. Program Spravedlnost na období 2021–2027 ***II (rozprava)
Doslovné záznamy

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Spravedlnost a zrušuje nařízení (EU) č. 1382/2013 [06834/1/2020 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD)] - Výbor pro právní záležitosti - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajky: Heidi Hautala a Katarina Barley (A9-0146/2021)

Katarina Barley a Heidi Hautala uvedly doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Didier Reynders (člen Komise).

Vystoupili: Emil Radev za skupinu PPE, Tiemo Wölken za skupinu S&D, a Stéphane Séjourné za skupinu Renew.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dita CHARANZOVÁ
místopředsedkyně

(pokračování rozpravy: bod 15 zápisu ze dne 27.4.2021)

Poslední aktualizace: 31. ledna 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí