Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 2k
Tirsdag den 27. april 2021 - Bruxelles

13. Programmet for retlige anliggender 2021-2027 ***II (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for retlige anliggender og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1382/2013 [06834/1/2020 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD)] - Retsudvalget - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordførere: Heidi Hautala og Katarina Barley (A9-0146/2021)

Katarina Barley og Heidi Hautala forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Taler: Didier Reynders (medlem af Kommissionen).

Talere: Emil Radev, for PPE-Gruppen, Tiemo Wölken for S&D-Gruppen, og Stéphane Séjourné for Renew-Gruppen.

FORSÆDE: Dita CHARANZOVÁ
næstformand

(Fortsættelsen af forhandlingen: punkt 15 i protokollen af 27.4.2021)

Seneste opdatering: 31. januar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik