Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 2k
Dinsdag 27 april 2021 - Brussel

13. Programma Justitie 2021-2027 ***II (debat)
CRE

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Justitie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1382/2013 [06834/1/2020 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD)] - Commissie juridische zaken - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteurs: Heidi Hautala en Katarina Barley (A9-0146/2021)

Katarina Barley en Heidi Hautala lichten de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Didier Reynders (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Emil Radev, namens de PPE-Fractie, Tiemo Wölken, namens de S&D-Fractie, en Stéphane Séjourné, namens de Renew-Fractie.

VOORZITTER: Dita CHARANZOVÁ
Ondervoorzitter

(Voortzetting van het debat: punt 15 van de notulen van 27.4.2021)

Laatst bijgewerkt op: 31 januari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid