Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 2k
Wtorek, 27 kwietnia 2021 r. - Bruksela

13. Program „Wymiar Sprawiedliwości” na lata 2021-2027 ***II (debata)
Pełne sprawozdanie

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Sprawiedliwość” oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1382/2013 [06834/1/2020 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD)] - Komisja Prawna - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczynie: Heidi Hautala i Katarina Barley (A9-0146/2021)

Katarina Barley i Heidi Hautala przedstawiły zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Didier Reynders (członek Komisji).

Głos zabrali Emil Radev w imieniu grupy PPE, Tiemo Wölken w imieniu grupy S&D i Stéphane Séjourné w imieniu grupy Renew.

PRZEWODNICTWO: Dita CHARANZOVÁ
Wiceprzewodnicząca

(Ciąg dalszy debaty: pkt 15 protokołu z dnia 27.4.2021)

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności