Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 2k
Utorok, 27. apríla 2021 - Brusel

13. Program Spravodlivosť 2021 – 2027 ***II (rozprava)
Doslovný zápis

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Spravodlivosť a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1382/2013 [06834/1/2020 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD)] - Výbor pre právne veci - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyne: Heidi Hautala a Katarina Barley (A9-0146/2021)

Katarina Barley a Heidi Hautala predstavili odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Didier Reynders (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Emil Radev, v mene skupiny PPE, Tiemo Wölken v mene skupiny S&D a Stéphane Séjourné v mene skupiny Renew.

PREDSEDNÍCTVO: Dita CHARANZOVÁ
podpredsedníčka

(pokračovanie rozpravy: bod 15 zápisnice zo dňa 27.4.2021)

Posledná úprava: 31. januára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia