Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/0151(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A9-0120/2020

Forhandlinger :

PV 26/04/2021 - 22
CRE 26/04/2021 - 22

Afstemninger :

PV 27/04/2021 - 14

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0126

Protokol
XML 19k
Tirsdag den 27. april 2021 - Bruxelles

14. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen

Resultatet af forhandlingerne mellem EU og Det Forenede Kongerige
Forslag til beslutning B9-0225/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0141)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

Oprettelse af Horisont Europa – reglerne for deltagelse og formidling ***II
Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation – og om reglerne for deltagelse og formidling og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1290/2013 og (EU) nr. 1291/2013 [07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Dan Nica (A9-0122/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0124)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

Formanden meddelte, at hun ikke havde modtaget andre anmodninger, jf. forretningsordenens artikel 67 og 68, vedrørende Rådets førstebehandlingsholdning.

Rådet holdning betragtedes derfor som godkendt.

Den foreslåede retsakt var således vedtaget.

Særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovation *
Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om oprettelse af særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation [08550/2019 - C9-0167/2020 - 2018/0225(CNS)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Christian Ehler (A9-0118/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0125)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (omarbejdning) [COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Marisa Matias (A9-0120/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P9_TA(2021)0126)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Strategisk innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om den strategiske innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for 2021-2027: Styrke Europas innovationstalent og -kapacitet [COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P9_TA(2021)0127)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

En EU-civilbeskyttelsesmekanisme ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P9_TA(2021)0128)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Den frivillige partnerskabsaftale mellem EU og Honduras (Beslutning)
Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Honduras om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træprodukter til Den Europæiske Union [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157M(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0129)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

Den interinstitutionelle aftale om et obligatorisk åbenhedsregister
Betænkning om indgåelse af en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om et obligatorisk åbenhedsregister [2020/2272(ACI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2021)0130)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

En mere effektiv og renere søtransport
Betænkning om tekniske og operationelle foranstaltninger til fordel for en mere effektiv og renere søtransport [2019/2193(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Karima Delli (A9-0029/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0131)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2, 3, og 4, litra c): Maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af visse stoffer, herunder lufenuron
Forslag til beslutning B9-0223/2021

(Flertal af Parlamentets medlemmer)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0132)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2, 3, og 4, litra c): Maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af visse stoffer, herunder flonicamid
Forslag til beslutning B9-0222/2021

(Flertal af Parlamentets medlemmer)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0133)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

Seneste opdatering: 31. januar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik