Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/0151(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0120/2020

Debaty :

PV 26/04/2021 - 22
CRE 26/04/2021 - 22

Głosowanie :

PV 27/04/2021 - 14

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0126

Protokół
XML 19k
Wtorek, 27 kwietnia 2021 r. - Bruksela

14. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania:

Wynik negocjacji między UE a Zjednoczonym Królestwem
Projekt rezolucji B9-0225/2021

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0141)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 25)

Ustanowienie programu „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie ***II
Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 i (UE) nr 1291/2013 [07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Dan Nica (A9-0122/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKA

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0124)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 9)

Przewodnicząca poinformowała, że nie otrzymała zgodnie z art. 67 i 68 Regulaminu żadnych wniosków dotyczących stanowiska Rady w pierwszym czytaniu.

Stanowisko Rady zostało tym samym uznane za zatwierdzone.

Tym samym przyjęto proponowany akt.

Program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” *
Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” [08550/2019 - C9-0167/2020 - 2018/0225(CNS)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Christian Ehler (A9-0118/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Zatwierdzono w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0125)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 10)

Europejski Instytut Innowacji i Technologii ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (wersja przekształcona) [COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Marisa Matias (A9-0120/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P9_TA(2021)0126)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 11)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Strategiczny plan innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) na lata 2021–2027: wzmocnienie talentu innowacyjnego i zdolności innowacyjnych Europy [COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P9_TA(2021)0127)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 12)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P9_TA(2021)0128)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 13)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Hondurasu (rezolucja)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Hondurasu dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157M(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0129)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 14)

Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie obowiązkowego rejestru służącego przejrzystości
Sprawozdanie w sprawie zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską w sprawie obowiązkowego rejestru służącego przejrzystości [2020/2272(ACI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0130)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 15)

Skuteczniejszy i bardziej ekologiczny transport morski
Sprawozdanie w sprawie środków technicznych i operacyjnych na rzecz skuteczniejszego i bardziej ekologicznego transportu morskiego [2019/2193(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Karima Delli (A9-0029/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0131)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 16)

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 oraz art. 112 ust. 4 lit. c) Regulaminu: najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych substancji, w tym lufenuronu
Projekt rezolucji B9-0223/2021

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0132)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 17)

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 oraz art. 112 ust. 4 lit. c) Regulaminu: najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych substancji, w tym flonikamidu
Projekt rezolucji B9-0222/2021

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0133)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 18)

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności