Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0208(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0146/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0146/2021

Συζήτηση :

PV 27/04/2021 - 15
CRE 27/04/2021 - 15

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0138

Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Τρίτη 27 Απριλίου 2021 - Βρυξέλλες

15. Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» 2021-2027 ***II (συνέχεια της συζήτησης)
CRE

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιοσύνη» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1382/2013 [06834/1/2020 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγήτριες: Heidi Hautala και Katarina Barley (A9-0146/2021)

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2021)

Παρεμβαίνουν οι Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Patryk Jaki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marc Botenga, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Laura Ferrara, μη εγγεγραμμένη, Antonius Manders, Caterina Chinnici, Ramona Strugariu, Luisa Regimenti, Clara Ponsatí Obiols, Bettina Vollath, Karen Melchior, Mislav Kolakušić και Moritz Körner.

Παρεμβαίνει ο Didier Reynders (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Βλ. σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2021.

(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 22)

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιανουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου