Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0208(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0146/2021

Ingivna texter :

A9-0146/2021

Debatter :

PV 27/04/2021 - 15
CRE 27/04/2021 - 15

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2021)0138

Protokoll
XML 3k
Tisdagen den 27 april 2021 - Bryssel

15. Programmet för rättsliga frågor 2021–2027 ***II (fortsättning på debatten)
CRE

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor och om upphävande av förordning (EU) nr 1382/2013 [06834/1/2020 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Heidi Hautala och Katarina Barley (A9-0146/2021)

(Första delen av debatten: punkt 13 i protokollet av den 27.4.2021)

Talare: Gilles Lebreton för ID-gruppen, Patryk Jaki för ECR-gruppen, Marc Botenga, för The Left-gruppen, Laura Ferrara, grupplös, Antonius Manders, Caterina Chinnici, Ramona Strugariu, Luisa Regimenti, Clara Ponsatí Obiols, Bettina Vollath, Karen Melchior, Mislav Kolakušić och Moritz Körner.

Talare: Didier Reynders (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Se punkt 16 i protokollet av den 27.4.2021.

(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

Senaste uppdatering: 31 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy